Akkerbouw

Nieuws

Rassenkeus suikerbieten 2016 ingewikkelder

De keus voor het meest geschikte bietenras is met de nieuwe rassenlijst weer iets gecompliceerder geworden.

De basis voor de keuze van het meest geschikte bietenras blijft: eerst kijken welke resistentie nodig is en dan binnen het segment kiezen voor de hoogste financiële opbrengst. Maar telers die een aanvullende rhizomanieresistentie nodig hebben, moeten verder kijken dan de rhizomanielijst. Bij de aaltjesresistente rassen staan namelijk rassen met een aanvullende resistentie die ook zonder aaltjesbesmetting beter presteren dan de standaard 'rhizomanierassen'.

Rhizomanie-proefvelden

Om de rassen beter vergelijkbaar te maken worden vanaf komend jaar de aaltjesresistente rassen ook op de rhizomanie-proefvelden getest.

Acht nieuwe suikerbietenrassen voor teeltjaar 2016

Het rassenpakket waaruit suikerbietentelers kunnen kiezen, is voor teeltjaar 2016 aangevuld met acht nieuwe rassen. Qua financiële opbrengst steekt het gros van de nieuwe rassen niet veel boven de oudere rassen uit. Hun kracht zit meer in de specifieke raseigenschappen die in een bepaald gebied, bouwplan of besmettingsniveau waardevol zijn.

Aaltjesresistente bietenrassen

Zo is het ras Curtis met een financiële opbrengst van 95 nieuw op de rhizoctonialijst. Curtis voldoet weliswaar niet aan de eis van een verbeterde financiële opbrengst, maar komt op de lijst vanwege de lage gevoeligheid voor rhizoctonia.

Om de prestaties van de aaltjes- en rhizomanierassen te kunnen vergelijken is het voor aaltjes vatbare ras Corvina op dezelfde proefvelden onderzocht als de resistente rassen. De vergelijking laat zien dat de aaltjesresistente rassen onder niet-besmette omstandigheden qua opbrengst nauwelijks onder doen voor de rhizomanierassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.