Akkerbouw

Nieuws 1654 x bekeken

22% bollentelers wil meer weten over drones

Bijna kwart van de bloembollentelers – 22,3% - is geïnteresseerd in het inzetten van drones om de teelt te optimaliseren.

Dat blijkt uit de jaarlijkse BloembollenScanner van agrarisch marketingbureau AgriDirect.

Bij een telefonische inventarisatie zijn in november zo'n 850 bloembollentelers telefonisch bevraagd over hun agrarische activiteiten en toekomst- en investeringsplannen. Van die 850 telers hebben bijna 350 Nederlandse bloembollentelers in een representatieve steekproef een vraag beantwoord over hun interesse in het inzetten van drones ter optimalisatie van de teelt.

Veel mogelijkheden

21,1% van de bevraagden geeft aan interesse te hebben in het inzetten van deze nieuwe technologie. Daarnaast zegt 1,2% zelfs zeer geïnteresseerd te zijn.

De toepassingen van drones in de agrarische sector zijn talrijk. In de akkerbouw kunnen gewassen en percelen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Ook de groei van planten kan worden bijgehouden en vervolgens worden gekoppeld aan benodigde teeltmaatregelen.

In de veeteelt kan ook veel informatie worden verschaft met drones. Zo kan het vee ermee in de gaten worden gehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.