Akkerbouw

Nieuws 13 reactieslaatste update:18 dec 2015

Mestregels GlobalGap benadelen biologische teelt

Vooral biologische akkerbouwers worden belemmerd door de aangescherpte regels die GlobalGap voorstelt ten aanzien van het gebruik van onbewerkte dierlijke mest. Ook een aantal gangbare telers van bijvoorbeeld peen, spinazie en uien krijgt ermee te maken.

De Nederlandse organisatie van het wereldwijde certificeringssysteem GlobalGap is van plan om vanaf 1 juli 2016 te verbieden om zes maanden voor de oogst onbewerkte dierlijke mest toe te dienen op bouwland van eetbare gewassen die met de grond in aanraking komen.

Sector

Dit druist volledig in tegen de wens van de sector om dierlijke mest in het voorjaar toe te passen, zodat uitspoeling wordt voorkomen. Vooral de biologische sector komt door de aangescherpte regelgeving in de knel, want zij hebben weinig alternatieven. "De biologische landbouw rijdt mest in het voorjaar uit, omdat het efficiënter is", legt Christoffel den Herder, adviseur biologische landbouw bij DLV Plant, uit. "Zo is in de uienteelt dierlijke mest de basis. Een teelt van minstens zes maanden red je niet. Ook in de peen, een gewas met 140 groeidagen, lukt dit niet. En in spinazie voorzie ik een groot probleem. Dit gewas groeit maar 60 dagen en wordt drie weken voor de zaai bemest. Dat geldt voor zowel biologisch als gangbaar."

Alternatieven

De alternatieven voor biologische telers zijn digestaat en Vinassekali. Naast het feit dat ze duurder zijn, stroken de methodes niet met de wens van de biologische sector om een gesloten kringloop te realiseren, waarbij dierlijke mest de basis is.

"Het belemmeren van de teelt komt de aanvoer naar de supermarkten niet ten goede", schetst Den Herder. GlobalGap-certificering is in de biologische sector heel gangbaar. "Ik ken geen biologische teler die het niet heeft. En het lijkt me toch dat de retail gebaat is bij de groei van biologisch. Deze voorstellen vragen om nadere gesprekken met biologische organisaties in de agrarische sector."

De zes maanden-regel betreft alle gewassen (biologisch en gangbaar), maar is niet op alle gewassen van toepassing. Niet alle teelten worden voorzien van een voorjaarsbemesting met onbewerkte dierlijke mest en niet alle teelten vallen onder het door GlobalGap te bepalen 'hoog risico'.

Dierlijke mest

Zo wordt de vroege aardappelteelt op zandgronden voorzien van onbewerkte dierlijke mest, maar geldt voor aardappelen een uitzondering, omdat het product altijd wordt gekookt voor gebruik. Bloemkool wordt omgeven door blad en uit de plant gesneden. Ook een 'laag risico'. Slasoorten, ui en peen zijn echter problematischer producten. Ze komen met de grond in aanraking komen en hierin kunnen schadelijke pathogenen uit mest lang overleven.

"Het gaat hier om de voedselveiligheid", benadrukt Paul Bol van GlobalGap. "De consument moet niet ziek worden van pathogenen die door mest op het product zitten. De retail gebruikt GlobalGap om risico's uit te sluiten, maar de normen worden soms overschreden. Dus worden de regels aangescherpt. Dat levert spanningen op in de agrarische sector, dat is helder."
De akkerbouwers die hier tegenaan lopen, moeten op zoek naar alternatieven. "Ja, dat vraagt om een investering", weet Bol. "Concreet is de afweging: wat mag voedselveiligheid kosten?"

Retail

Telers zijn vrij om deel te nemen aan GlobalGap. "Voor de retail is het certificaat echter een licence to deliver. Het zijn vaak Europese retailers die het eisen, maar ze halen van over de hele wereld producten en hierdoor wordt het systeem wereldwijd toegepast."

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) benadert de ontwikkeling vanuit de handel. "Elke beperking legt druk op de mestmarkt", stelt De Jong. "Akkerbouwers willen goed bemesten tegen lage kosten. Dit kan ertoe leiden dat telers weer meer naar kunstmest grijpen. Daardoor mis de je aanvoer van organische stof. Dierlijk mest na de oogst gebruiken wil je ook niet vanwege de grote uitspoeling. Je wilt het voor of in het seizoen gebruiken dan dat kan nu in een aantal gevallen niet meer."

Laatste reacties

 • info36

  Het lijkt wel of iedereen steeds geschifter word. In ieder geval is meneer Bol helemaal los in zijn bol.
  Dit toont weer aan hoe zinloos die certificeringssystemen zijn.

 • jvanleijsen1

  Voedsel veiligheid begint met bodemgezondheid !
  Mest is enige echte natuurlijke meststof welk naast stikstof fosfaat en kali van onschatbare waarde hebben voor het bodemleven waar het juist om gaat !!
  Men heeft het allemaal over duurzaamheid en we gaan de mest verwerking middels zeer veel energie en zelf genoodzaakt kunstmest te gaan kopen !
  vergeet niet 1 kg zuivere N kost 2 m3 aardgas om die uit kunstmest te maken . Maar wie oh wie slaat er nu eens met de vuist op tafel ???

 • agrieehollande

  Niet alleen de biologische landbouw wordt benadeeld maar ook de gangbare landbouw doordat regionale kringloop wordt tegen gewerkt doordat er feitelijke maar weinig of geen tijd is om dierlijke mest die goed is voor het biologische bodemleven en de weidevogels aan banden. Dit is niet goed voor het milieu omdat de gangbare landbouw genoodzaakt wordt kunstmest te gebruiken. Hiervoor is 0,6 kg aardgas per kg stikstofkunstmest voor nodig. Bodemdalingen, import en bewerking, stikstof uitstoot door industriele productie zijn het gevolg.
  Dit is strijdig met de eigen eurogap doelstellingen en vele Europese richtlijnen.

  Het is de wereld op zijn kop.

 • agrieehollande

  Tot 22 november kan er trouwens nog gereageerd worden op een wetsvoorstel over mededinging dat slecht is voor de gezinsbedrijven in de landbouw en alleen de industrie bedient als er acties worden gehouden tegen de slechte prijzen en steeds gekker wordende voorwaarden.

  https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewet_richtlijn_privaatrechtelijke_handhaving_mededingingsrecht

 • gertke

  Nietsnutten bepalen het beleid blijkt maar weer,mensen met gezond verstand moeten het maar weer bekijken,

 • Bloemestein

  Niet te geloven!

 • DieselPower82

  Zoals gebruikelijk zitten er weer mensen op beslissingsniveau zonder kunde en praktijk ervaring

 • 344412

  Is er ooit iemand ziek geworden van groente vanwege dierlijke mest? Bizarre regel, vraagt om soort van boycot

 • kleine boer

  Hoeveel mest komt er nie in de volkstuintjes als dat per ha gedaan werd en ook nog door een boer dan waren de rapen gaar.....

 • agrieehollande

  @344412
  Zelfs van EHEC waren er in 201 maar 5 meldingen en is de bron nooit vastgesteld.
  @Dieselprower82
  Misschien zijn die zogenaamde deskundigen wel ingehuurd door de (kunst)mestindustrie.Deze gang van zaken werkt kostprijsverhogend voor teler en veehouder.

  Dan hebben we het nog niet gehad over de weidevogels die massaal vertrekken zonder dierlijke mest.

  Eurogap komt uit de koker van de supermarkten zoals AH die geen cent meer betalen voor bovenwettelijke eisden

 • PIETER123

  Een machtige lobby die kunstmest industrie half Slochteren is bij DSM in Limburg de lucht ingegaan.En er is veel ammoniak (N) daar uit de lucht gehaald.Hoezo ammoniak uitstoot bij mest uitrijden.Bij kunstmest uitrijden zijn er nog nooit ammoniak uitstoot proeven door Wageningen uitgevoerd.Juist bij goede mest is de stikstof organisch gebonden.Kan dus niet de lucht in.

 • v w

  Simpelweg massaal niet meer mee doen aan deze achterlijke certificering zullen uiteindelijk toch producten in de supermarkten moeten hebben... Wordt anders alleen maar gekker!! Zitten teveel mensen die gewoon wat moeten verzinnen om hun baan te behouden en hebben niks mee de werkelijkheid van doen

 • agriholland

  Als je iets verder kijkt op de website www.globalgap.org kun je zien dat ze gevoed worden door chemische bedrijven zoals BASF DOW Syngenta Bayer en keuringsinstituten die er belang bij hebben dierlijke mest te verdringen.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.