Akkerbouw

Nieuws

Vele biologische certificaten belemmeren handel

De biologische sector kent veel certificaten en keurmerken. Het bemoeilijkt de handel in biologische grondstoffen. Om de risico's beter in kaart te brengen is BioTrust ontwikkeld.

Het valt niet mee om biologische grondstoffen te importeren. De biologische sector kent een oerwoud aan certificeringsinstellingen, keurmerken en nationale regels. Daarnaast moeten biologische grondstoffen apart worden gehouden van gangbare producten en al helemaal van grondstoffen die genetisch zijn gemodificeerd.

'Het is een wirwar'

Ga er maar aan staan, was de boodschap van manager Tom Wiegmans van Tradin Organic Agriculture op de jaarvergadering in Rotterdam van het Comité van Graanhandelaren. Wiegmans toonde de handelaren een dia met 21 logo's die beweren dat het product biologisch is geproduceerd. "Het is een wirwar. Tradin Organic koopt 150 grondstoffen uit meer dan 50 landen, die worden verwerkt in voer en voeding. Er zijn wereldwijd meer dan vierhonderd certificeringsinstellingen. De hoeveelheid certificaten maakt de handel moeilijk."

Eigen sausje

Veel instellingen en organisaties bemoeien zich met de biologische productie van grondstoffen. Wiegmans noemt boeren, exporteurs, controleurs, financiers, accreditatie-instellingen, maatschappelijke organisaties en adviseurs. "En dan heb je ook nog te maken met overheden, zowel regionaal, nationaal als op Europees niveau met elk hun regels voor biologische producten. Iedereen giet er zijn eigen sausje over."

Transparante keten

Wat de handel extra gecompliceerd maakt, is de kleine schaal waarop biologische grondstoffen worden verhandeld. Wiegmans: "Gangbaar graan wordt vervoerd in Panamax-schepen (ongeveer 60.000 ton). Biologisch graan gaat in containers of zelfs in bigbags. De biologische sector is een inefficiënte 'supply chain'. Dat brengt ook risico's met zich mee van versleping van niet-biologische bestanddelen. Alleen een biologisch certificaat is niet voldoende om de kwaliteit te waarborgen. De biologische keten moet meer verticaal worden geïntegreerd, zodat een transparante keten ontstaat."

BioTrust

Om de risico's beter in kaart te brengen ontwikkelde de Vereniging van Biologische Producenten en Handel (VBP) samen met biologische bedrijven vorig jaar BioTrust, zegt secretaris Paulien Veerman.

"Bedrijven die biologische grondstoffen willen kopen, vullen daar gegevens in over het product, de beoogde leverancier en het land van herkomst. Is het bedrijf gecertificeerd? Is het laatste inspectierapport snel beschikbaar? Heeft het land biologische regelgeving? Hoe scoort het land op de corruptie-index? Verhandelt of produceert de beoogde leverancier ook gangbare producten? BioTrust weegt deze gegevens. Vervolgens krijgt de combinatie leverancier/product een stoplichtkleur: rood, oranje of groen. BioTrust brengt de risico's in kaart, zodat de afnemer kan bepalen hoe hij de levering beter kan borgen."

Of registreer je om te kunnen reageren.