Akkerbouw

Nieuws

Variatie in opbrengst is kans tot verbetering

Precisielandbouw is het antwoord op de vraag hoe gewasopbrengsten anno 2016 nog te verbeteren zijn. Dat zei R&D manager Aaldrik Venhuizen van Agrifirm Plant op de bijeenkomsten 'Focus op vernieuwing' die Agrifirm plant hield.

Venhuizen constateert dat de stijging in gewasopbrengsten die in de laatste 50 jaar is gerealiseerd, de laatste 20 jaar naar beneden afbuigt. De genetische verbetering gaat nog wel door, maar het gat tussen genetische potentie en praktijkopbrengst wordt steeds groter.

Tegelijkertijd constateert Venhuizen dat de opbrengstspreiding tussen percelen, maar ook binnen percelen wel een factor twee bedraagt. Deze verschillen bieden telers de mogelijkheid om hun opbrengsten te verbeteren.

Kansen voor precisielandbouw

Daar liggen de kansen voor precisielandbouw. Een groot deel van de akkerbouwers werkt al met GPS, een goede basis voor plaatsspecifiek werken. Toepassen van precisielandbouw begint met meten. Na investering in GPS is de volgende stap om te gaan meten.

Het gewas is volgens Venhuizen de beste sensor die er bestaat. Als je weet waar de verschillen liggen, dan kun je daar op sturen. Opbrengstkaarten zijn al voor €25 per hectare beschikbaar. Graanopbrengsten zijn al betrouwbaar te meten en systemen om plaatsspecifiek aardappel- en bietenopbrengsten te meten, zijn in ontwikkeling. Opbrengstverschillen omrekenen naar euro's is volgens Venhuizen een goede motivatie hier wat mee te doen. Een opbrengstverschil in graan van 500 kilo per hectare is zo maar €75 per hectare. Er is veel bestaande kennis. Door dit te koppelen aan een plek op een perceel, is op perceelsniveau nog veel verbetering mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.