Akkerbouw

Nieuws 2942 x bekeken 9 reacties

Precisie is niet het antwoord op bodemaanslag

Precisieakkerbouw is niet het antwoord op de grote aanslag die zware machines en intensieve bouwplannen zijn op bodems met zware klei. Tot deze conclusie komt een groep akkerbouwers in de Hoekse Waard.

In de projectgroep HW2O werken ze aan een integrale aanpak van teruglopende bodemvruchtbaarheid die veel breder is dan alleen tijd- en plaatsspecifieke toediening van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Bodembelasting moet omlaag

"De belasting van de bodem moet omlaag", vertelt begeleider Peter Lerink van de groep. "Misschien niet zo verrassend, maar de akkerbouwers ervaren dat met die wetenschap nog te weinig wordt gedaan."

De Boerderijbijlage AkkerbouwPlus van 1 december gaat uitgebreid in op de integrale aanpak van HW2O.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Geheel mee eens! Deze conclusie van de groep akkerbouwers in de Hoekse Waard valt mooi samen met het Internationale Jaar van de Bodem (2015).

  Ik zou nog een stapje verder willen gaan.

  Nederland heeft heel veel kennis op het gebied van landbouw, energie en water. We hebben in het verleden internationaal veel indruk gemaakt met inpolderen van land en met het verhogen van de landbouwproductie en opbrengsten per hectare. We zijn daarin meegelift met de groene revolutie die aan het begin van de zeventiger jaren begon.

  Als we de balans opmaken, kunnen we denk ik constateren dat de Nederlandse landbouw en alles er omheen (o.a. de kennisinstellingen, landbouworganisaties, politiek) het tij niet tijdig hebben gekeerd.

  We hebben ons teveel op bulkproductie geconcentreerd en daarbij zware mechanisatie en chemische gewasbescherming en eenzijdige toepassing van kunstmest als belangrijkste hulpmiddelen ingezet.

  Maar we verzeilen daarmee steeds meer en vaker in overschotsituaties die tot lage wereldmarktprijzen leiden, waartegen onze dure landbouwproductiesystemen eigenlijk niet kunnen produceren.

  Ondertussen moeten behalve veel boeren ook de bodem, het milieu en de biodiversiteit het ontgelden.

 • Bertus Buizer

  De ooit zo vruchtbare bodems van de nieuwe polders, zijn er in kwaliteit op achteruitgegaan. Deels door natuurlijke inklinking, maar voor een groot deel ook door de invloed van de landbouw. Uit recent onderzoek (april 2015; zie o.a. http://bit.ly/1MXi6b4 ) van onder meer het Louis Bolk Instituut blijkt, dat de substantieel hogere opbrengstpotenties van nieuwe rassen - die dankzij (klassieke) veredeling mogelijk zijn - in de Flevopolders door de bank genomen niet tot hogere fysieke opbrengsten hebben geleid.

  De grote indruk die het inpolderen van destijds internationaal heeft gemaakt, hebben we niet benut om duurzame landbouwsystemen te ontwikkelen, die onze marktpositie in het buitenland zouden kunnen vergroten. In plaats daarvan hebben we in meerder opzichten de balans met de omgeving verloren.

  Vanwege onze bulkproductie staan we verder af van de consument en van de merendeels kleinere boeren en boerinnen in de wereld.

 • Bertus Buizer

  Onze enige troost lijkt de hoge score die Wageningen Universiteit jaar na jaar internationaal bereikt ten opzicht van andere universiteiten. Misschien moeten we die benutten om onze agrarische sector beter te laten aansluiten bij de internationale vraag naar:

  - behoud en verbetering kwaliteit landbouwgrond (bodemleven, bodemecologie, etc.);
  - behoud van de biodiversiteit;
  - bescherming van het klimaat;
  - goede waterkwaliteit en -voorziening;
  - geschikt (robuust) zaaizaad, plant- en pootgoed;
  - bevordering van gebiedsspecifieke veredeling;
  - veilig, smakelijk, gezond en betaalbaar voedsel;
  - etc.

  Dit is mogelijk tegelijk ook een kapstok voor een nieuwe groene revolutie.

  Daarvoor zijn verschillende landbouwsystemen mogelijk. Het ene ligt in een bepaalde context misschien meer voor de hand dan het andere. Als het in ieder geval maar voldoende ecologisch verantwoord is. Zie ook: http://www.sustainablefoodsupply.org

 • maxisprint

  Toch is het ook nodig dat de boer ook nog een klein inkomentje heeft ...

 • Schoenmakers

  zolang dat we met zoveel regelgeving zitten als op dit moment komt het nooit goed, laat de boer boeren en de ambtenaar niks doen, doet de ambtenaar tenminste niks verkeerd

 • Noordam2

  juist wel kan de precisielandbouw samen met IT de bodem gaan ontzien! Bijvoorbeeld een bietenrooier: een bietenrooier op rups met een bunker van max 10 ton met daarnaast twee onbemande rupsvoertuigen die voor de afvoer zorgen tot de dam. Robot achtige poot, zaai, en schoffelmachines, weinig eigen gewicht, die gaan ons redden. Natuurlijk is dit maar een gedeelte van het "boeren"
  H G van een boer op leeftijd

 • agratax(1)

  De moderne wereld "Gelooft" dat technologie en automatisering de oplossing is voor al onze huidige problemen (uitdagingen). Zoals enkelbanden jihadisten moeten beletten zelfmoordaanslagen te plegen, moeten robot trekkers bodemverdichting voorkomen. Na iedere verbetering aan banden van de afgelopen decennia van hogedruk naar zeer lagedruk banden is het euvel verdichting blijven bestaan. Wetende dat woelen en ondergronden het probleem op termijn verergert bloijven vasthouden aan deze heilloze weg en roepen Precisie landbouw geeft meer en goedkopere opbrengsten en denk wat het betekent voor het milieu al die besparingen op chemie. Welke hoeveelheden CO2 jagen we niet de lucht in om de bodemverdichting voor 1 a 2 jaar op te lossen en om onze enorme machines over de landerijen te laten racen. Alles is gericht op Arbeidbesparing en dat terwijl er meer mensen zijn dan arbeid en we steeds meer moeite doen om onze energie voorziening op een nette wijze rond te zetten.

 • n.rodenburg1

  Ik ben het helemaal met Noordam2 eens, niet groter maar vooral 'beter'. Daarbij ben ik het weer niet eens met agratax(1) dat er meer mensen zijn dan arbeid. In ieder geval niet op lange termijn (voor de landbouw althans). Wie gaat er nog dagenlang op een trekker zitten, de jeugd wordt immers aangespoord om vooral door te studeren. Deze factoren bieden onbemande trekkers een grote kans van slagen.

  En oh ja, Schoenmakers. De regelgeving voor de landbouw moet je eens in een ander perspectief zien. Ik heb wat kennis van regelgeving in de GWW sector, da's andere koek! Als alle landbouwers daar aan moeten gaan voldoen, stopt de meerderheid acuut met boeren ;-)

 • HermanKrebbers

  Bij Precisielandbouw, of beter Smart Farming gebruikt de teler meetdata van bodem, gewas, weer e.d. om zijn bewerkingen beter te plannen en met minder risico van bodemverdichtingen e.d. uit te voeren. Oftewel de opbrengstpotentie van de grond beter te benutten en meststoffen efficiënter in te zetten. Er zijn al goede voorbeelden van. Meten en techniek heeft echter alleen zin als de teler de meetwaarden voor zijn situatie ook goed weet te interpreteren en om te zetten in de juiste acties in het veld. Aan die kennis en vaardigheid zal door veel telers nog moeten gewerkt. Smart Farming tools zijn alleen goed extra hulpmiddel.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.