Akkerbouw

Nieuws 4 reacties

Onderzoek naar knelpunten bij nieuwe GlobalGap-eisen

De knelpunten van de voorgenomen aangescherpte GlobalGap-eisen rondom het toepassen van onbewerkte mest worden in beeld gebracht.

De inventarisatie wordt gedaan door branche- en belangenorganisaties Biohuis, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, certificatie-instellingen en de Nationale Technische Werkgroep van GlobalGap (NTWG). Zij vragen hun eigen achterban waar het gaat knellen.

Deze inventarisatie levert een overzicht van gewassen op waar de nieuwe regels van GlobalGap problemen veroorzaken en wat de meest geschikte methodes van mestbehandeling zijn.

In de afgelopen weken ontstond beroering over het aanscherpen van de regels met betrekking tot gebruik van onbehandelde dierlijke mest. De nieuwe eisen zijn bedoeld om voedselinfecties te voorkomen.

Rauwe groente

Voor groente die rauw wordt gegeten en waarvan het eetbare deel bij de teelt niet in aanraking komt met de grond, geldt dat gedurende drie maanden voor de oogst geen onbehandelde mest mag worden aangewend. Voor de groente waarvan het eetbare deel tijdens de teelt wél in aanraking komt met de grond, geldt een periode van zes maanden.

Indeling gewassen

De Nederlandse inventarisatie levert een overzicht met een indeling van gewassen in voornoemde categorieën. Dan is helder voor de teler waar een wachttijd van zes of drie maanden geldt, en voor welke gewassen de wachttijd van toepassing is. Het onderzoek brengt ook in beeld welke vormen van mestbehandeling beschikbaar zijn en of de behandeling voldoende is om microbiologische risico's van pathogenen te beheersen.

Praktijkgericht

De organisaties gebruiken het resultaat vervolgens bij de vertaling van de GlobalGap-eisen naar de praktijk van de Nederlandse telers. Ook gaan ze na hoe met praktische oplossingen knelpunten zijn op te lossen. Begin volgend jaar wordt het resultaat van de inventarisatie opgeleverd en besproken op een bijeenkomst van de NTWG.

Laatste reacties

 • info36

  Wat een totale onzinnigheid

 • agri2

  Eerst knelpunten creëren om vervolgens te gaan onderzoeken waar er knelpunten zijn.

 • jan10

  Mogelijk bedacht om de mestverwerking vanuit een andere kant te stimuleren c.q. door de strot te duwen.

 • agriholland

  Inderdaad @jan10
  Er zijn leden binnen Globalgap die belang hebben wij kunstmest en mestverwerking. Dit alles onder het mom van de obsessieve angst die aangewakkerd moet worden.
  Terwijl in deze de hele landbouw betrokken is en niet alleen biologen en akkerbouwers. De hele keten met dieren heeft hier ook last van. Mest komt immers van dieren.

  Net alsof die zogenaamde alternatieven wel maatschappelijk verantwoord zijn terwijl een natuurproduct is dat ook nog eens goed is voor de biologische bodemgesteldheid en de vogelstand.

Of registreer je om te kunnen reageren.