Akkerbouw

Nieuws

BVOR constateert misbruik ‘Keurcompost’

De Branchevereniging Organische Meststoffen (BVOR) maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost.

De branchevereniging constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden. Afnemers lopen daarmee het risico compost te gebruiken dat niet voldoet aan de eisen van het voedselveiligheidscertificaat.

Vrijwillig certificatieschema groencompost en gft-compost

Keurcompost is een vrijwillig certificatieschema voor producenten van groencompost en gft-compost. Keurcompost stelt eisen voor verontreinigingen in het product die tot 10 keer strenger zijn dan de eisen die gesteld zijn in de Meststoffenwet.

Een analyserapport dat bij de compost geleverd wordt is volgens BVOR-directeur Arjen Brinkmann geen garantie dat de compost aan de Keurcompost-eisen voldoet. "Dit is compost die in het laboratorium weliswaar is geanalyseerd op de producteisen van Keurcompost, maar niet afkomstig is van een gecertificeerde Keurcompost-producent. Dit laatste is nodig om zeker te kunnen zijn dat wordt voldaan aan alle eisen die Keurcompost stelt. Op het analyserapport wordt dan onterecht vermeld dat het product Keurcompost is, of 'voldoet aan Keurcompost-eisen', of iets dergelijks."

Of registreer je om te kunnen reageren.