Akkerbouw

Nieuws

Adviseurs aan de slag met erfemissiescans

Den Haag - Adviseurs in de gewasbeschermingsmiddelenbranche zijn vorige week getraind in het gebruik van de Erfemissiescan Gewasbescherming en in de wetgeving op het gebied van erfemissie.

De adviseurs zijn nu klaar om erfemissiescans uit te voeren bij agrariërs en om advies te geven over emissiereducerende maatregelen.

Zelf het risico in kaart brengen

Op www.erfemissiescan.nl kunnen telers ook zelf het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen. Zo is te zien waar nog mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen.

LTO Nederland en Agrodis gaan per direct de Erfemissiescan samen met 500 agrariërs uitvoeren.

Toolbox Emissiebeperking

De Erfemissiescan is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. Deze organisaties zijn in 2014 gestart met de Toolbox Emissiebeperking. Die toolbox bestond vooralsnog uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Daar is deze scan nu bijgekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.