Akkerbouw

Nieuws

NEPG verhoogt aardappelraming iets

Noordhoek - De North Western Potato Growers (NEPG) heeft zijn oogstverwachting voor de aardappelen in de vijf Noordwest-Europese aardappellanden licht verhoogd. Ondanks een toename van 300.000 ton blijft de productie volgens de nieuwe raming onder de 25 miljoen ton.

In de markt geldt als vuistregel dat een oogst onder deze grens relatief hoge aardappelprijzen oplevert.

24,8 miljoen ton aardappelen

De totale opbrengst wordt geschat op 24,8 miljoen ton consumptie-aardappelen in de vijf landen die zijn aangesloten bij NEPG. Daarmee valt de productie 13 procent lager uit dan vorig seizoen en 1,6 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

Hectareopbrengst Nederland nog onzeker

Opvallend is dat de verwachte opbrengst per hectare in Nederland 0,2 procent hoger ligt ten opzichte van vorig seizoen. De proefrooiingen hebben rond 20 september plaatsgevonden in Nederland.

Op dat moment waren de berichtgevingen vanuit de markt met betrekking tot rot nog beperkt tot enkele percelen. Afgelopen weken kwamen berichten binnen van rot op zelfs de betere percelen in ons land. De komende weken moet uitwijzen hoeveel schade rot heeft veroorzaakt.

Ook nattigheid in Duitsland en Vlaanderen

De NEPG bericht dat naast regio's in Nederland ook in Noord-Duitsland en Vlaanderen ten tijde van de proefrooiingen natte percelen zijn aangetroffen. Daarentegen heeft Zuid-Duitsland te maken met droogte.

De verschillen zijn erg groot dit jaar. En door de vele regenval begin september wordt er regelmatig rot waargenomen en is het onderwatergewicht aan de lage kant.

Grote fritesgeschikte aardappelen

Vergeleken met België waar de opbrengst van Bintje tegenvalt, zijn de opbrengsten in Nederland relatief goed door de grote fritesgeschikte aardappelen die zijn meegenomen in de proefrooiingen.

De oogst is dit jaar later in het seizoen dan vorig jaar en op 2 oktober moest in de deelnemende vijf landen nog 40 procent gerooid worden. Het mooie weer van de afgelopen tijd heeft bijgedragen dat op sommige percelen het onderwatergewicht iets is gestegen.

Lager onderwatergewicht, meer tarra

Het gemiddelde onderwatergewicht is lager en tarra is meer dit seizoen. Hierdoor zal de industrie hogere hoeveelheden grondstof nodig hebben om tot dezelfde productie te komen als vorig jaar. Dit terwijl er voldoende mogelijkheden voor de uitbreiding van de export van verwerkt product zijn.

Exportkansen consumptieaardappelen

Ook voor de export van verse consumptie aardappelen zijn er voldoende kansen en mogelijkheden. In het zuiden en oosten van Europa vallen de opbrengsten tegen, waardoor de export al vroeg op gang is gekomen. Desalniettemin werd deze gehinderd door een krapte aan kwalitatief goede aardappelen. Dit seizoen is pok en schurft is meer aanwezig.

Groene percelen met Markies

Opvallend zijn de vele groene percelen met Markies aardappelen zo laat in het seizoen. Bij een lagere opbrengst door rot kan het zijn dat deze percelen kunnen compenseren in de opbrengst.

Of registreer je om te kunnen reageren.