Akkerbouw

Nieuws

Erfemissiescan gewasbescherming beschikbaar

Den Haag - Het Toolboxteam Water van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.

Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit en voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Beperking erfemissie belangrijk

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Dit komt ook naar voren in metingen van de waterschappen.

Belasting oppervlaktewater verminderen

Door het invullen van de erfemissiescan kunnen agrariërs eenvoudig zien waar nog mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater vanaf het erf verder te verminderen. De scan geeft informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over te nemen maatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.