Akkerbouw

Nieuws 2123 x bekeken 3 reacties

Nog weinig aandacht voor Jaar van de Bodem in Nederland

Den Haag – Bij de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij landelijke adviesbureaus is nog weinig aandacht voor het Jaar van de Bodem, waar 2015 door de Wereldvoedselorganisatie FAO toe is uitgeroepen.

Dat meldt weekblad Boerderij deze week in een artikel over het Jaar van de Bodem. Er zijn weinig activiteiten rondom het thema en de politieke agenda is nog leeg. In de behandeling van de mestwet is wel aandacht voor de kringlooplandbouw. Wel organiseert LTO in samenwerking met DLV Plant extra studiebijeenkomsten voor akkerbouwers dit jaar.

Het doel van dit themajaar is dat er meer aandacht komt voor de grond en dat boeren en consumenten bewuster worden van duurzame teeltwijzen. Een laag organischestofgehalte, ontwatering en gering vochtleverend vermogen zijn veelvoorkomende knelpunten bij de bodemkwaliteit. In de melkveehouderij zijn er problemen met ontwatering en beworteling. Knelpunten in de akkerbouw zijn slempgevoeligheid en structuurproblemen.

Stichting Veldleeuwerik en het Louis Bolk Instituut doen het meest hun best om duurzaam bodemgebruik op de politieke agenda te krijgen. Ook LTO Nederland is actief op dit gebied. Down2Earth en andere organisaties die zich bezighouden met bewust bodemgebruik stellen een programma op voor dit jaar.

In de landbouw is het algemeen al veel aandacht voor de bodemvruchtbaarheid. LTO is een samenwerkingsverband aangegaan met DLV Plant om boeren te begeleiden naar een duurzamer gebruik van de bodem. De focus van de daartoe gehouden bijeenkomsten ligt op de akkerbouw. Later dit jaar wordt ook een programma ontwikkeld voor de melkveehouderij.

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers is ambassadeur van het Jaar van de Bodem. Vanuit die functie lobbyt hij onder andere voor meer aandacht in het agrarisch onderwijs voor duurzaam bodembeheer. Zo kunnen toekomstige boeren duurzamer leren werken op een manier die aansluit bij de vraag van de consument naar een product dat is geteeld met aandacht voor de bodem.

"Onze manier van denken is erop gericht zo veel mogelijk uit bodem en dier te halen", zegt Huijbers. "Dat is geen toekomstgerichte manier van werken." Ook de klimaatsverandering speelt een rol. "Het is niet de vraag óf maar in welke tempo het verandert. Dat betekent dat grondstoffen schaarser worden en bodems degraderen."

Hij pleit voor een transitie naar duurzaamheid. "De sector moet economisch, ecologisch en sociaal houdbaar zijn. Nieuwe technieken gaan de boer daarbij helpen."

Om het bewustzijn van duurzaam bodemgebruik te vergroten hebben duurzaamheids-, natuur- en consumentenorganisaties de Landelijke werkgroep Jaar van de Bodem 2015 opgericht. De werkgroepleden willen de bodem als belangrijk maatschappelijk duurzaamheidsthema meer bekendheid geven. Doel is burgers en consumenten bewuster laten worden van duurzaam bodemgebruik, zodat zij meer gaan betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel.

Laatste reacties

 • joohoo

  Het probleem zit niet bij de boeren, zij hebben gekozen voor bodemgebruik. Andere partijen als overheid - adviesbureaus en consumenten hebben gekozen bodemverbruik. Met gevolgen die ze niet kunnen overzien. Maar wel direct met de vinger wijzen naar de boer als er een probleem ontstaat.

 • folmolen

  Toch best wel diverse iniatieven hoor..
  Omdat bodem belangrijk is, is geheel het jaar 2015 door de Food and Agriculture Organization (FAO) uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem. Royal HaskoningDHV en het Initiatief Bewust Bodemgebruik ondersteunen dit initiatief en starten met een onderzoek naar de beleving van de bodem. Zie:

  http://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/20141205n-aandacht-voor-verslechterende-bodem/3994

 • SimondeRidder

  Voor Wageningen UR is het Jaar van de Bodem 2015 een belangrijk thema. Samen met andere Wageningse partners zullen wij in de loop van de maand ons programma delen.

Of registreer je om te kunnen reageren.