Akkerbouw

Nieuws 2508 x bekeken

Suiker Unie: zaai in 2015 minder bieten

Dinteloord – Akkerbouwers kunnen volgend jaar veel minder bieten leveren aan Suiker Unie. Daar moeten ze nu al rekening mee houden bij het opstellen van hun bouwplan voor volgend jaar. Het bietenareaal kan wel 10 procent krimpen, blijkt uit een berekening van Suiker Unie.

De bietenverwerker verwacht een recordopbrengst van 87 ton bieten per hectare. Dat leidt tot een suikerproductie van 15,1 ton suiker per hectare. Ook dit was nog nooit zo hoog. Het vorige record dateert van 2009 toen de akkerbouwers gemiddeld 79 ton bieten oogstten per hectare met 14,0 ton suiker.

Door de goede bietenoogst verwacht Suiker Unie dat veel surplussuiker wordt geproduceerd. Alle surplusbieten vanaf 15 procent boven de toewijzing worden doorgeschoven naar het volgende seizoen. Volgens Suiker Unie krijgen zeer veel telers daarmee te maken. Die kunnen volgend jaar dan minder bieten leveren aan Suiker Unie. Eind dit jaar bepaalt Suiker Unie hoeveel surplusbieten boven de toewijzing kunnen worden geleverd, op basis van de werkelijke productie en afzet van surplussuiker. Suiker Unie heeft nu geen reden om te denken dat het percentage nog verandert. De doorgeschoven surplusbieten zijn de eerste quotumbieten van oogst 2015, zodat een deel van de toewijzing voor 2015 al gevuld is. De akkerbouwer kan dat vrijgekomen areaal inzaaien met een ander gewas.

Suiker Unie heeft een rekenvoorbeeld gemaakt wat de doorschuiving kan betekenen. In het voorbeeld oogst een akkerbouwer dit jaar 10,4 hectare bieten. Door de grote productie moet hij 14 ton polsuiker doorschuiven naar volgend seizoen. Daardoor heeft hij in 2015 genoeg aan 9 hectare bieten om zijn toewijzing vol te maken. Dat is bijna 10 procent minder dan dit jaar.

Uit de prognose van deze week blijkt dat Suiker Unie de oogst eerder dit seizoen goed had ingeschat. Suiker Unie meldde in juni dat de suikerbieten op 8 juni de groeipuntdatum hadden bereikt. Op basis daarvan verwachtte Suiker Unie toen een opbrengst van 85 ton bieten en 15 ton suiker per hectare. Nu ligt de prognose op 79 ton bieten en 15,1 ton suiker. Door de donkere augustusmaand ligt het suikergehalte wat lager dan toen werd aangenomen. Dankzij het groeizame weer ligt de wortelopbrengst hoger dan in juni werd geschat.

Of registreer je om te kunnen reageren.