Akkerbouw

Nieuws 687 x bekeken

Polen oogst meer aardappelen van kleiner areaal

Zoetermeer - Hoewel het totale areaal in Polen voor het zoveelste jaar op rij is gedaald, pakt de oogst door de gunstige groeiomstandigheden met bijna 8 miljoen ton wel 700.000 ton hoger uit.

Dat meldt Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw. Volgens de laatste inschatting zal het Pools aardappelareaal voor oogstjaar 2014 uitkomen op 340.000 hectare. Dat is ruim 6.000 hectare minder dan in 2013. In de jaren 2009 tot en met 2012 kwam het areaal gemiddeld uit op 420.000 hectare. De laatste jaren is vooral het areaal voeraardappelen afgenomen en daarmee ook de productie. Zo is in seizoen 2009/2010 nog 2,6 miljoen ton voeraardappelen geoogst; voor dit seizoen is de prognose 1,2 miljoen ton.

Het areaal voor de fritesaardappelteelt groeit daarentegen. Oogstte Polen in seizoen 2009/2010 nog 1,6 miljoen ton fritesaardappelen, dat wordt dit jaar bijna 2 miljoen ton, uitgaande van 23,50 ton per hectare. Het frites-areaal is ongeveer gelijk gebleven, maar in 2013 is niet meer gerooid dan 1,8 miljoen ton, op basis van 21 ton per hectare.

De verwachtingen qua prijsontwikkeling zijn voor Polen verre van positief gezien de actuele situatie op de aardappelmarkt in West-Europa. De geblokkeerde afzetmogelijkheid naar Rusland helpt daar ook niet bij. De gemiddelde marktprijs is inmiddels gezakt naar de helft van het niveau van vorig seizoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.