Akkerbouw

Nieuws

Opbrengst fritesaardappelen op klei nu gemiddeld

Steenderen – De op klei geteelde fritesaardappelen zijn ook in de afgelopen twee weken nog gegroeid. De vaart raakt er iets uit, maar de opbrengsten kunnen de vergelijking met het gemiddelde over voorgaande seizoenen gemakkelijk doorstaan. Dat blijkt uit de proefrooiingen die Aviko Potato in week 37 heeft gedaan bij de rassen Agria, Innovator en Victoria.

Voor Agria kon Aviko een bruto-opbrengst meten van 65 ton per haectare. Dat is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde dat in de afgelopen twaalf jaar is gemeten op hetzelfde tijdstip. Aan de groeicurve van de Agria's sinds de eerste proefrooiing eind juli is goed te zien dat deze aardappelen een vlotte start hebben gehad, maar die relatieve voorsprong geleidelijk hebben ingeleverd. Voor Victoria meldt Aviko vergelijkbare resultaten. De opbrengst van bruto 64 ton per hectare betekende eveneens een plus van 4 ton in twee weken tijd. Innovator boekte in twee weken tijd minder groei, te weten 2 ton naar een bruto-opbrengt van 62 ton per hectare.

In de twee weken voor de jongste proefrooiing is het onderwatergewicht van Agria en van Victoria nog licht toegenomen, met 2 gram, naar respectievelijk 389 gram en 388 gram. Bij Innovators zakte het onderwatergewicht met 8 gram naar 381 gram.

De drie genoemde rassen hebben een gering aandeel ondermaatse aardappelen, in de maten beneden 40 millimeter slechts 2 tot 3 procent. Hun grofte ligt op het niveau van langjarig gemiddelden. Agria boekt in de maat 50 millimeter opwaarts 88 procent, Victoria 84 procent en Innovator 85 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.