Akkerbouw

Nieuws 6 reacties

Nog jaren lage mais- en sojaprijzen in VS

Columbia - Fapri, het Amerikaanse onderzoeksinstituut voor voedings- en landbouwontwikkeling van de University of Missouri, verwacht dat de prijzen voor mais en sojabonen nog een flinke tijd het huidige lage niveau zullen vasthouden.

Dat kan zorgen voor verminderde productiekosten voor de veeteelt in de komende drie jaren.

In een recent verschenen rapport heeft Fapri het effect van de verwachte grote mais- en sojabonenoogsten uitgewerkt in prijsprognoses voor mais en sojabonen. Ze komen in het seizoen 2014/'15 uit op minima voor de telersprijzen van 3,50 dollar per bushel voor mais en 9,92 dollar per bushel voor sojabonen. Omgerekend is dat €107 respectievelijk €283 per ton.

Deze prognoses stemmen behoorlijk overeen met de gemiddelden van de prijsrange die het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA heeft gemeld in haar recente WASDE-rapportage van begin september. De grotere oogsten in 2014/'15 gaan ook leiden tot grotere beginvoorraden en ruimere beschikbaarheid van deze gewassen in 2015/'16. Per saldo zullen de mais- en sojaprijzen voor de oogst van volgend boekjaar waarschijnlijk lager uitvallen dan in augustus is voorspeld. De prognose van FAPRI voor 2015/'16 komt uit op gemiddeld 3,80 dollar per bushel mais en 9,04 per bushel sojabonen, ofwel €116 en €259 per ton.

FAPRI verwacht reacties in de markt die zorgen voor prijsherstel in de periode 2016 tot 2018. Mais kan in die twee oogstjaren dan gemiddeld 4,10 dollar per bushel opbrengen en sojabonen gemiddeld 10,21. Dat komt neer op €126 en €292 per ton.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Meestal zijn er 7 jaren goed voor de akkerbouw en dan 7 jaren goed voor de veehouders. Denk dat de cyclus voor de veehouders begint.

 • ed12345

  Ik herinner me nog goed enkele Jaren terug toen de tarwe zo duur was .Allerlei geleerden wisten te vertellen dat tarwe nooit meer echt in prijs kon dalen Allemaal profeten die ook gewoon 3x daags eten .Lage prijzen brengen hoge prijzen en omgekeerd

 • gjcamps

  Prijzen zijn wereldwijd afhankelijk van 2 variabelen: het weer en het areaal, het eerste is toeval, de tweede factor is afhankelijk van vraag/aanbod. De globale behoefte naar granen zal echter elk jaar toenemen, meer mensen, meer dieren, meer bio energy/ethanol productie. Door de afbouw van de Europese bedrijfssubsidies (GLB) zullen in Europa de graanprijzen zeer sterk gaan stijgen. Dat zal voor met name de veehouderij dramatisch worden.

 • pinkeltje

  En hoe zit het dan met die uitdaging om de wereldbevolking te voeden?

 • gjcamps

  Goede vraag, technologische oplossingen zoals gen gewassen, meer bemesten, hogere hectare opbrengsten etc. Maar ook uitbreiding mondiaal areaal ten koste van echte natuur. Vrije wereldhandel noemen we dat, wordt voor Nederlandse akkerbouwers nog een hele uitdaging voorop te blijven lopen.

 • ed12345

  Gj camps Ariaal daar zit 'm nou juist de kneep Bij hoge prijzen wordt ALLES wat maar gezaaid kan worden gezaaid met b.v tarwe waar bij lage prijzen de mindere goede gronden of weer ingezaaid met gras of gewoon met rust gelaten.Overschotten wereldwijd zijn nooit grote percentages .De nederlamse akkerbouwer heeft het voordeel met uitzondering van het Oldamt dat granen niet zijn hoofd inkomen is,zijn gewassen vragen meer zorg bij o.a opslag en verwerking dus minder geschikt voor de massa productie,opslag en transport

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.