Akkerbouw

Nieuws

PotatoPol betaalt leden €864.000 terug

Zoetermeer – PotatoPol betaalt €864.000 euro terug aan de leden van de onderlinge waarborg maatschappij. De leden krijgen €820.000 als premierestitutie over boekjaar 2013/2014. PotatoPol voegt €44.000 toe aan de ledenrekening.

PotatoPol verzekert schade door besmettingen met bruinrot, ringrot en PSTVd. De ledenrekening is de financiële reserve van de verzekeringsmaatschappij, zegt Gert Jan van Dijk, plaatsvervangend secretaris van PotatoPol. "PotatoPol kan de leden geld terugbetalen omdat er in 2013/2014 weinig schade is geweest. Er is geen bruinrot geweest. Er was één geval van ringrot en één geval van PSTVd bij een kweekbedrijf. De PSTVd-besmetting had geen gevolgen voor andere bedrijven. Door de terugbetaling krijgen de leden ongeveer tweederde van de in dat boekjaar betaalde premie weer terug."

Het boekjaar van PotatoPol loopt van 1 mei tot en met 30 april. Voor seizoen 2014/2015 daalt het aantal leden van 3.180 naar 3.164 aardappeltelers. De verzekerde waarde stijgt 3,7 procent naar €611 miljoen. Het verzekerde areaal aardappelen groeit met 500 hectare naar 99.500 hectare. De schaalvergroting in de akkerbouw is zichtbaar bij PotatoPol, zegt Van Dijk. "Het aantal leden daalt iets, maar het verzekerde areaal pootaardappelen groeit 4,4 procent en het areaal consumptieaardappelen met 3,7 procent. De verzekerde waarde stijgt niet alleen door de groei van het areaal, maar ook doordat het areaal TBM-pootgoed met ruim 8 procent krimpt, terwijl het areaal pootgoed dat door de NAK is gekeurd toeneemt. De premies en het eigen risico blijven gelijk aan afgelopen boekjaar."

Het verzekerde areaal bestaat ruwweg voor een derde uit pootaardappelen, voor een derde uit consumptieaardappelen en voor een derde uit zetmeelaardappelen. Van Dijk: "Daarmee dekt PotatoPol ruim 90 procent van het totale Nederlandse pootgoedareaal, bijna driekwart van het zetmeelareaal en bijna de helft van het consumptieareaal."

Volgens Van Dijk groeit sinds 2012 de belangstelling bij telers van consumptieaardappelen voor PotatoPol. "In dat jaar waren er 10 uitkeringen door ringrot. Door de overstromingen met besmet oppervlaktewater in Noordwest-Friesland als gevolg van extreme regenval, waren er 53 uitkeringen in verband met bruinrot. Steeds meer consumptietelers beseffen dat ze voor een gering bedrag zich kunnen verzekeren tegen dergelijke grote risico's."

Of registreer je om te kunnen reageren.