Akkerbouw

Nieuws 22 reacties

Metam-natrium onder voorwaarden toegestaan

Wageningen - Onder strikte voorwaarden is het gebruik van het grondontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium weer toegestaan. Dat meldt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb).

Op 28 mei verbood staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma per direct het gebruik van metam-natrium, nadat uit onderzoek bleek dat omwonenden en agrariërs bij het gebruik van het middel mogelijk gezondheidsrisico's lopen.

Naar aanleiding van de schorsing heeft de toelatingshouder nieuwe wetenschappelijke informatie aangeleverd. Daarnaast is vanwege een herregistratie dezelfde informatie aangeleverd aan de Belgische toelatingsautoriteit. De beoordeling van de gegevens heeft dan ook in nauwe samenspraak met België plaatsgevonden.

Hieruit blijkt dat de betreffende middelen veilig kunnen worden gebruikt met aanvullende, strikte voorwaarden:

- Een onbehandelde bufferzone van 150 meter tussen behandeld perceel en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals winkels, scholen, bedrijven en kantoren.

- Het perceel moet direct na behandeling minstens veertien dagen afgedekt worden met VIF (virtually

impermeable film).

- Het middel moet op minstens 20 centimeter diepte ingebracht worden.

- Het maximaal te behandelen areaal is 1 hectare, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden.

Met deze beperkende voorwaarden zijn geen risico's te verwachten voor omwonenden of in het bijzonder voor omwonende kinderen. Bij het bepalen van deze grens is rekening gehouden met het feit dat de verspreiding van metam-natrium afhankelijk is diverse factoren, zoals de weerscondities tijdens en na gebruik.

Laatste reacties

 • trijnie

  En toch.....verkeerd bezig door dit goedje te gebruiken.
  We moeten het met deze woonplek, deze aarde, nog langer dan vandaag de dag, doen.

 • Mels

  Als je niet weet waar je over praat,wat het doet en waar het voor gebruikt wordt of moet worden ordeel dan niet maar verdiep je eerst.

 • cthijssen

  Daar ben ik met je eens @Mels

 • trijnie

  Maak dan het insecten leven maar kapot maar het vervolg is wel dat wij mensen er ook aangaan.

 • Boomkesboer

  nematoden zijn geen insecten en onkruidzaden zijn al helemaal geen insecten Trijnie

 • Ishtar

  Laten we vaststellem dat LTO bestuurders en bollen bestuurders er alles aan hebben gedaan om regels en wetten te voorkomen.
  Zelfs als scholen vroegen om een spuitvrije zone.
  Metam Natrium was eerder al verboden in Europa, alleen door een uitzondering te maken mocht het gebruikt worden in NL.
  Geen meter spuitvrije zone zei de LTO.
  Laten we vaststellen dat alleen door externe druk de CTGB anders is gaan observeren.
  Niet dus door eigen LTO observatie, of sector observatie en niet door echt onderzoek werk van CTGB, lees WUR en CDA.
  Is het fair dat andere organisaties er zich mee gingen bemoeien, leuke vraag aan blogger Vergaderboer?
  Wetten en regels worden altijd later in liniaire tijd gemaakt, vaak als er problemen zijn geobserveert, dus achteraf.
  Om je dan te verschuilen achter wetten en regels, LTO en CDA (zelfs als Metam Natrium al eerder verboden was) is hypocriet van het ergste soort.
  Ga maar eens nadenken over dat feit, je buren vergiftigd je gezin, ze weten het, maar verschuilen zich bewust achter oude of gemanipuleerde wetten en regels, wel.......
  Plus CTGB had haar werk, willens en wetens niet gedaan.
  Nu dus een convenant, men weet uit ervaring al dat convenanten voor LTO en de sector de weg is naar rommelen in de marge.
  Hoe is het mogelijk dat dat zoiets zover kan komen?
  LTO zei het letterlijk, geen meter spuitvrije zone, geld is het enige wat telt, mensenlevens zijn bijzaak.

 • info275

  We hebben het hier niet over een spuitvrije zone Ishtar maar een behandelvrije bufferzone, want het middel wordt niet gespoten maar in de grond geinjecteerd. Spuitvrije zone is andere discussie. En waar lees jij iets over een convenant? Volgens mij kondigt ctgb hier harde regels af. Maar je verzint wel meer in je bijdrage dus dat convenant heb je er ook maar bij verzonnen zeker.

 • alco1

  Ik heb het al ergens vaker gezegd. Laat mensen met verstand van zaken regeren, anders verzand alles weer in één grote ondoorzichtige discussie, waar iedereen de dupe van wordt.

 • Ishtar

  Harde afspraken @ info275.
  En wat als harde afsparken niet na worden gekomen er een overtreding is geconstateerd.
  Zoals altijd waarschuwing en taakstraf?
  Dat is toch het zelfde als een convenant om tijd te rekken en te zorgen dat er ruimte is om te rommelen?
  Dit is toch precies wat de bollensector en LTO wil, men kan hetzelfde blijven doen, imers wie gaat er controleren?
  Sector zelf zeker weer?

 • Ishtar

  @Alco, Metam Natrium was en is verboden in EU, behalve bij uitzondering.
  Staatssecretaris Dijksma had het recent verboden.
  Weet je hoe de gedachten zijn in de bollenteelt en LTO lagen en betsuurders?
  -1 gelukkig geen verbod, wat de inzet was, dus dan maar een paar regels accepteren.
  -2 helaas dus regels, maar daar kunnen we wel flexible mee omgaan.
  -3 immers niemand die komt controleren.
  -4 en stel er is controle, dan is er een waarschuwing en lage boete.
  -5 dus in wezen geen verandering.
  Dit is wat men denkt,en zal doen, dus een success voor LTO en de bollensector, immers geen verbod meer.
  -Je gaat me toch niet vertellen dat dit als jij bollenteler of bollen- of LTO bestuurdes was, dit niet jouw gedachten waren, wees eerlijk?
  -immers het verleden wijst niet anders uit, met de politieke en active druk van LTO en bollentelers tegen regels en wetten?
  -er zal dus niets veranderen.

 • Mels

  Er wordt hier tussen de regels gesuggereerd dat degene die Metam Natrium nodig heeft om zijn gewassen gezond/grond geschikt te houden maar wat aanknoeit bij het gebruik daarvan. Het tegendeel is absoluut waar. Eerst laat men onderzoeken waar het probleem zit en vandaan komt en als dan andere oplossingen niet meer werken of juist niet genoeg dan mag en wordt er pas Metam ingezet met alle voorzorgs maatregelen en toepassings hoeveelheden en voorschriften van dien. Dat er in bepaalde teelten veel wordt gebruikt zal ik niet ontkennen en keur dat ook niet goed. Ik herhaal wederom: Wie niet weet waar ie over praat diend zijn mond te houden anders dan vragen hoe het wel zit. Ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben maar hou niet van dit soort stemmingmakerij. Inzet van welke chemie dan ook is en blijft aan strenge regels verbonden en is veel te duur om zomaar wat aan te knoeien.

 • ikkethuis

  Ishtar@ sorry maar je kletst uit je nek. metam-natrium was niet verboden. Wij hebben het altijd gebruikt. Er waren strikte eisen, en een vergunning voor nodig. Dit is in het leven geroepen om de hoeveelheid middel terug te dringen.
  Een aantal jaren geleden vond een minister het nodig de hoeveelheid werkzame stof aan bestrijdingsmiddelen terug te dringen, en toen hebben ze oa dit middel aangepakt, omdat hiervan de hoeveelheid werkzamestof per hectare per toepassing het hoogste was.
  Verder is er dmv het vergunningstelsel, intekenen waar je het toepast, hoeveelheid registratie, controle wie het toepast(speciale machine), een grote controle dat er niet mee gerommeld kan worden.
  Het is nog altijd niet bewezen dat dit middel erg schadelijk is, en het wordt door enzymen afgebroken in de grond.
  Er zijn altijd mensen die als ze weten dat de buurman gaat bemesten of spuiten er commentaar op leveren.

 • cthijssen

  De toepassers die het middel toepassen zijn allemaal kundig. Ze hebben de nodige licentie's en vergunningen om te mogen ontsmetten. Zonder vergunning kunnen ze niet ontsmetten omdat ze dan geen middel kunnnen krijgen. Ze hebben de laatse jaren nog geinvesteerd in nieuwe machine's die zelfs gps gestuurd zijn en de liters registeren die hun gebruiken. Zo ver ik weet zijn er nog nooit toepassers ziek geworden van het toepassen van het middel. Mischien worden mensen wel ziek van het gepraat hierover!!!!. Als je metam natrium op een goede manier toepast en gebruikt . Dan is het veilig nu en in de toekomst. Mensen die bezig zijn met alternatieven zoals biofumigatie of biologsiche grond ontsmettingen zijn goed bezig.

 • Seizoenskrediet

  Ishtar, u heeft duidelijk géén verstand van zaken, u haalt alles door elkaar en begrijpt duidelijk niet hoe het er aan toe gaat in de agrarische sector.
  -1, De huidige generatie agriërs weet donders goed hoe er met chemische producten omgegaan dient te worden. Nog nooit van spuitlicenties en (verplichte) vervolgcursussen gehoord?
  -2, Door alle regelgeving in Europa en nog strengere aanvullende regelgeving in Nederland zijn de aanvullende kosten op chemische producten dermate hoog geworden dat deze in ons land straks onbetaalbaar dreigen te worden.
  -3, Geen controle? Waar heeft u het over? Als de in Nederland voorgeschreven mestapparatuur in vliegtuigen gemonteerd wordt dan zal er nooit meer een vliegtuig vermist raken. Daarbij hebben we hele hordes ambtenaren die dikwijls bedrijven trouwer bezoeken als de gemiddelde medewerker.
  -4, Door de aanvullende eisen van de Nederlandse staat mbt het middelenpakket ontstaat er oneerlijke concurentie met de rest van (één?!) Europa. Nederland mist broodnodige middelen ten opzichte van de rest van Europa, daardoor dient in een aantal gevallen gecorrigeerd worden met MN. (Het middel wordt overigens in Europa niet alleen in Nederland gebruikt)

 • Seizoenskrediet

  -5, Nederland wordt door aanvullende kosten en verstikkende regelgeving onbetaalbaar voor ondernemers. Alleen al 10.000 bedrijven over de kop in 2013!
  Ishtar, wie gaat jouw salaris betalen straks?
  Wij trachten overigens met ons bedrijf EnergieNeutraal te worden, lopen overal tegen verstikkende regelgeving op. Steun is er alleen in de vorm van niksnutterige ambtenaren zonder enige vorm van kennis die forse subsidiepotten aangeboord hebben om een zogenaamd adviserende rol te vervullen, niets anders dan een Parasitaire Lullaag!

 • Ishtar

  Het gebruik van metam-natrium is al enige tijd verboden in de Europese Unie.
  In Nederland geldt echter nog vrijstelling voor het middel, zie link beneden.
  Maw, het was eerst verboden om bepaalde ernstige redenen.
  Dan komt er een vrijstelling in NL, maar word er bewust of onderbewust niet door de CTGB, laat staan door de LTO, nagedacht over gevaren als bv voor omwonenden.
  Dus is er een vrijstelling.
  Als mensen dan klagen over ernstige klachten geven LTO en de bollensector niet thuis, met als argument niets aan de hand, immers vrijstelling en wij volgen regels en wetten.
  Als een school in Hardenberg vraagt om spuitvrije zone, dan kan dan niet, immers kost de sector geld, en LTO en bolen sector sturen een actieve lobby naar die gemeente
  om regels te voorkomen.........
  Dan, als mensen al klaagden of klachten hadden, werden die niet door een instantie gecontroleerd, laat staan serieus genomen worden.
  Dan alleen door externe druk en discussie, blijkt ineens enorme grote risicos te zijn voor omwonenden.
  CTGB zegt dat, en plots LTO en bollen sector vindt dat ineens begrijpelijk en ook zorgelijk, en nee ze wisten van niets, zo spontaan, hadden ze niet verwacht.
  Metam-natrium is zeer omstreden vanwege de grote risico’s voor mens en milieu.
  Al in 1991 is het daarom door de Nederlandse overheid aangewezen als een stof die zo snel mogelijk zou moeten worden gesaneerd.
  Uiterlijk in 2000 had het middel van de markt moeten zijn gehaald. Dat is niet gebeurd, zie link beneden.

 • Ishtar

  Dan is de sector fel en tegen een kliklijn die is ingesteld, Waarom?
  De Gezondheidsraad erkend de waarde ervan, en vind het een schande dat die er niet eerder was.

  http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/21-11-2013/kamer-wil-af-van-landbouwgif-metam-natrium
  https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8473/succes-metam-natrium-voorlopig-verboden

  Als de bollen sector en LTO zo serieus omging met dit gif op vrijstelling.
  Waarom is er alleen door externe druk iets veranderd en heeft LTO nooit iets zelf ondernomen?
  Waarom ging men door klachten een actieve lobby inzetten met regels en wetten te voorkomen.
  Men zei het zelf, geld is het enige wat telt.
  Beter is een parlementaire enquete, ten eerste of de LTO en bollen bestuurders willens en wetens risco's genomen hebben tennadele van omwonenden.
  Ook al wist men dat in 1991 ==> is het daarom door de Nederlandse overheid aangewezen als een stof die zo snel mogelijk zou moeten worden gesaneerd.
  Uiterlijk in 2000 had het middel van de markt moeten zijn gehaald. Dat is niet gebeurd.

 • alco1

  Uit de hoek van waaruit Richard praat, komt ook vaak het grote verweer tegen de Westerse cultuur, resulterend in een Russisch charme offensief. Als er ergens zomaar wat gespoten wordt is het daar wel.

 • cthijssen

  Duidelijk dat @Ishtar faliekant tegen het gebruik van de ontsmettingsvloeistof is.

 • trijnie

  Hoe het ook zij: met het gebruik van dit soort middelen zijn wij op de verkeerde weg.
  En naast het gebruik van dit paardemiddel zullen er toch ook wel mildere middelen zijn.
  Afrikaantjes ontsmetten de grond ook, dan maar wat langer geduld om het land weer te gebruiken.

 • ikkethuis

  Trijnie, ik wil je een keuze voorleggen, die we als landbouwer/ consument in de toekomst moeten gaan maken.
  1 goede bestrijdingsmiddelen om een ziekte de baas te kunnen
  2 gewassen/organisme genetisch modificeren zodat ze niet vatbaar worden voor bepaalde ziektes.
  Ik weet het is een lastige keuze die we met zijn alle moeten maken, maar een tussenweg is er niet.

 • Seizoenskrediet

  Er is niets achterbakser dan een kliklijn, daarbij weten burgers veelal niet wat een agrariër op dat moment aan het doen is. Laatst was hier een forse rel omdat mensen elkaar helemaal gek hadden gemaakt, oorzaak een loonwerker die een vreselijk soort wit gif aan het spuiten was....bleek uiteindelijk gewoon papierpulp tegen het verstuiven van zand op een grote bouwput te zijn.
  Daarbij werd geïnjecteerde grond voorheen afgesloten met een dikke laag drijfmest, dit zorgde ervoor dat het middel bleef zitten waar het zat en werd verstuiving van grond voorkomen. Overal ter wereld mag drijfmest nog gewoon bovengronds worden uitgereden, alleen Nederland heeft zich weer in z'n eigen voet geschoten met zijn verstikkende regelgeving.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.