Akkerbouw

Nieuws 4925 x bekeken 17 reacties

Beperking metam-natrium maakt huurland duurder

Hillegom - De beperking in het gebruik van metam-natrium jaagt de prijs voor huurland omhoog. Er komt minder aaltjesvrij huurland beschikbaar voor de bollenteelt, vreest branche-organisatie KAVB.

Op 28 mei verbood staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma metam-natrium, omdat omwonenden en agrariërs mogelijk gezondheidsrisico's lopen. De toelatingshouder heeft nieuwe informatie aangeleverd. Nu mag het middel alleen onder voorwaarden worden gebruikt. Er moet een buffer van 150 meter zitten tussen het ontsmette perceel en verblijfsplaatsen van mensen. Het perceel moet veertien dagen afgedekt zijn met folie. Er mag maximaal 1 hectare worden ontsmet, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden.

Hierdoor kan metam-natrium minder worden toegepast, zegt adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB. "Besmette percelen vallen af. Er komt meer vraag naar aaltjesvrije percelen en dat drijft de huurprijs op. Vooral in het noorden en oosten van het land en in Flevoland maken bollentelers gebruik van huurland."

Er zijn geen middelen met zo'n brede werking als metam-natrium, zegt Hoogendijk. "We onderzoeken alternatieven, zoals inundatie (onder water zetten van percelen) en het telen van gewassen. Maar gewassen bestrijden selectief aaltjes. We hopen dat Dijksma geld beschikbaar stelt om het onderzoek naar alternatieven te versnellen."

De KAVB wil de bufferzone tussen perceel en bebouwing niet ter discussie stellen, zegt Hoogendijk. "Het middel mag niet tot risico's leiden. Maar we gaan wel praten met de overheid om te zoeken naar praktische oplossingen."

Ook voorzitter Upt Hiddema van de LTO-werkgroep Pootaardappelen wil een praktische invulling. "We stellen de bufferzone met woongebieden niet ter discussie. Maar de bufferzone tussen ontsmette percelen, de maximale oppervlakte van 1 hectare en de verplichting om het perceel af te dekken, zijn moeilijk werkbaar."

Staatssecretaris Dijksma vindt het onvermijdelijk om het gebruik van metam-natrium te beperken. Hoe groot de impact voor individuele ondernemers ook is, stelt ze in een toelichting aan de Tweede Kamer. "Gezien de eerder door het CTGB gesignaleerde risico voor de volksgezondheid (met name van kinderen) is dit onvermijdelijk."

Dijksma zegt dat ze samen met het landbouwbedrijfsleven werkt aan alternatieven voor grondontsmetting, waarbij ze zich ook richt op de teelt van vanggewassen. Ze ondersteunt de ontwikkeling van alternatieven, met de bedoeling dat die vanaf volgend jaar kunnen worden toegepast.

De huurprijs voor land wordt ook omhoog geduwd door de vergroeningseisen in het EU-landbouwbeleid. Veehouders moeten meer grasland aanhouden. En doordat de melkquotering vervalt in 2015, breiden veehouders hun veestapel uit waardoor ze meer voer nodig hebben.

Laatste reacties

 • agro1

  beetje minder productie, ZEKER niet minder opbrengst, misschien valt er dan iets te verdienen, ciolos boppe!!!

 • koestal

  alles wordt zo duurder ,maar er zijn ook grenzen

 • ikkethuis

  Het is nu nog niet verboden, maar met dit soort eisen, komt het wel bijna op hetzelfde neer. Als je dan als ministerie van economische zaken de export op peil wilt houden zal je ook de import eisen van bepaalde landen moeten versoepelen, die voor bepaalde organisme een o tolerantie eisen.
  Als dit je niet lukt mvr Sharon, ziet het er met de export somber uit.
  Dat zijn nu eenmaal de consequenties. Het risico van vernietiging van een product naar een bepaalde bestemming wordt te groot.

 • agro1

  er is een overschot aan ALLES, waarom dan in blinde paniek nog meer produceren voor nog minder, zie bollen, ajuinen, patatten, koren en nog veeeeel meer. ELKE steun voor minder productie en hogere opbrengst is ZEER welkom. ciolos boppe!!!

 • ikkethuis

  agro1, omdat er grote afzet markten wegvallen als er een ziekte in KAN zitten, en zo de overschotten dus nog groter worden.

 • jan007

  Mooie trui Shaton!

 • agro1

  ikke, het gaat niet over ziektes, maar over zieke hoeveelheden. beperk u!!!! ciolos boppe!!

 • Venstra

  Het is toch ook rommel, we hadden hier vorig jaar februari ook hele zandstormen, ik snap die verhuurder ook niet dat die dat toelaat, vorige generaties hebben zich de pleuris gewerkt om die schrale zandgrond vruchtbaar te krijgen en nu verhuren ze het voor lelies.

 • Jan-Zonderland

  Ik snap de hele ophef om Metam natrium niet, In mijn jongere jaren veel met het spul gewerkt maar heb er nooit last van gehad. Het stonk alleen wel vreselijk, dat was onaangenaam maar verder geen probleem. Hoeveel mensen of erger nog, kinderen zijn er uberhaupt ooit ziek, zwak of misselijk van geworden en als daar gevallen van zijn geweest, onder welke omstandigheden zijn die dan ontstaan ? Je moet natuurlijk niet moedwillig dat spul op gaan zitten snuiven want dan vraag je erom. En als dit middel al mogelijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt, nou dan ken ik er ook nog wel een paar die voor ons kroost veel meer mogelijk gevaarlijk zijn. En wat betreft de voorwaarden waaronder het nu nog wel mag worden toegepast: je kunt het ook zo moeilijk en belachelijk onwerkbaar maken dat het gebruik vanzelf stopt. Stukjes van 1 ha die ook nog minimaal 150 mtr uitelkaar moeten liggen en dan ook nog afdekken met plastic. Welk een stompzinnige ziel verzint zoiets ?

 • Mels

  Blij dat je weg ben he Jan, Agrarische sectoren om zeep helpen is een politieke bezigheid geworden......

 • ikkethuis

  Agro1, ik geloof dat je het probleem niet helemaal begrijpt. Door metam-natrium ontstaat geen overschot aan producten. Het probleem is dat je met erg dure teelten zit, waar geen aaltjes in mogen zitten. Als ze er toch in zitten kun je een teelt vernietigen. Zonder metam-natrium wordt het risico op vernietigen veel groter, zo niet onmogelijk.

 • juur

  Dit is wel rigoureus .Dit komt door gebruikers die geen grenzen kennen.
  Dit komt meer voor binnen de agrarische sector Overlast voor ander vinden ze heel normaal (bij mijn ondervinding) Dat is goed dat er paal en perk aan wordt gesteld.

 • Jan-Zonderland

  @Juur, iedereen heeft wel eens 'last' van activiteiten van een ander, dat is echt niet alleen aan boeren voorbehouden. Maar kun je mij dan 1 specifiek geval aangeven waar dit de toepassing van Metam Natrium betreft ? Er wordt slechts gesuggereerd dat het schadelijk zou kunnen zijn vor omwonenden maar niemand kan ook maar 1 specifiek geval benoemen.

 • Jan-Zonderland

  @Mels, dat is een van de voordelen van het leven als boer in Canada. Wij kunnen nog redelijk ongestoord ons werk doen. Ik zeg 'NOG', want ook hier veranderd het, zij het wel langzaam en met een jaar of 25 achterstand.

 • pinkeltje

  Gezondheid gaat voor alles dus als er ook maar enigszins een vermoeden is dan gaat meteen het slot er op. En Metam Natrium klinkt ook meteen al een beetje alsof de tanden meteen uit je mond vallen dus dan is het ook niet zo moeilijk om op basis van emoties de publieke opinie en in hun kielzog de politiek mee te krijgen. Feiten doen er dan al heel snel niet meer toe.

 • ikkethuis

  Pinkeltje@ er zijn tegenwoordig te snel vermoedens. Als ze een beest in een stal zien, een gierton, of een landbouwspuit zijn er al vermoedens. De makkelijkste prooien kiezen ze er uit, en als deze afvallen komt het volgende aan de beurt. Naar mensen uit de praktijk wordt niet geluisterd, alleen de stem van de kiezer telt, en die is makkelijk te beinvloeden via propaganda.

 • .....

  Sharon is een eerste klas ondernemershater

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.