Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Veldleeuwerik ziet kans gemengd bedrijf

Emmeloord – Stichting Veldleeuwerik, nu gericht op akkerbouw, wil haar duurzaamheidssystematiek verbreden naar de melkveehouderij. Zo ontstaat een nieuwe vorm van gemengde bedrijfsvoering, wat past in de filosofie van Veldleeuwerik om zo duurzaam mogelijk - toekomstbestendig - landbouw te bedrijven.

"De akkerbouwer zorgt voor alle teelten van de beide bedrijven, de melkveehouder voor het vee. Die specialismen maximaal benutten, kan voor beiden winst opleveren op economisch en milieutechnisch gebied", zegt Veldleeuwerik-directeur Henk Heinhuis. "Hoever zo'n samenwerking gaat, bepalen de ondernemers uiteraard zelf."

Om de mogelijkheden van samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders te onderzoeken wordt dit najaar gestart met een proef uitgevoerd op de CAH in Dronten. Het akkerbouw- en melkveebedrijf die hier zijn gevestigd gaan samenwerken en dat wordt door studenten gemonitord. "We onderzoeken of dit het voorbeeldbedrijf voor de sector kan worden", zegt Heinhuis. Een jaar later wordt het project verder uitgerold over enkele praktijkvoorbeeldbedrijven.

Langdurige samenwerking is goed voor de bodem en zorgt ervoor dat voor beide ondernemers ruimte is, denkt Heinhuis. "De rotatie van de akkerbouwer wordt makkelijker en de veehouder kan zijn mest goed kwijt in een duurzame kringloop."

Samenwerken is niet makkelijk, realiseert Heinhuis zich. "Maar als ondernemers horen wat ze ermee kunnen verdienen, worden ze vast een stuk enthousiaster."

Laatste reacties

  • John*

    en wanneer komt de varkenshouder aan de beurt? varkenshouderij en akkerbouw vormen samen een natuurlijkere kringloop dan melkveehouderij en akkerbouw

  • ed12345

    Prov Gelderland ziet dat duidelijk anders grondgebonden veebedrijven moeten minstens 50% hun eigen voer verbouwen op eigen of huurland

Of registreer je om te kunnen reageren.