Akkerbouw

Nieuws

Veldleeuwerik: duurzaamheid inzichtelijker

Emmeloord – Stichting Veldleeuwerik maakt de mate van duurzaam werken voor alle deelnemers op een praktische manier inzichtelijk. De stichting, waarin telers en afnemers werken aan verduurzaming van de voedselproductie, heeft agrarisch ICT-bedrijf AgroVision de opdracht gegeven om dit jaar het duurzaamheidsdossier te automatiseren.

Telers beoordelen in het vernieuwde systeem zelf de mate waarin ze duurzaam werken door de maatregelen die ze nemen op hun bedrijf. Het nieuwe systeem geeft de ontwikkeling van de maatregelen per indicator (zoals bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming of biodiversiteit) gedurende de jaren weer.

Hiermee wordt gehoor gegeven aan de roep om concretisering van de systematiek die Veldleeuwerik gebruikt. Telers kunnen in het eigen duurzaamheidsdossier de ontwikkelingen door de jaren heen volgen.

Nu leggen deelnemers van Veldleeuwerik hun activiteiten die bijdragen aan verduurzaming vast in een pdf- of Excelbestand. Die informatie gaat straks een databank in, waardoor ze beter en sneller inzichtelijk worden.

"We willen echt laten zien wat we doen, zodat we onze gezamenlijke vooruitgang op maatregelenniveau kunnen tonen en beter kunnen communiceren", zegt Henk Heinhuis, directeur van Stichting Veldleeuwerik. "Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe telers en partners stimuleert om zich bij Veldleeuwerik aan te melden."

Deze werkwijze wordt ook afgestemd met het SAI Platform, dat een wereldwijd geldende duurzaamheidssystematiek ontwikkelt voor voedselproductie.

Of registreer je om te kunnen reageren.