Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Frankrijk stevent af op goed akkerbouwseizoen

Parijs – Tot nu toe is het weer de Franse akkerbouwers opnieuw gunstig gezind geweest.

De relatief hoge temperaturen in de winter en het voorjaar hebben de meeste gewassen goed doen gedijen. Het ziet er echter niet naar uit dat het een nieuw recordjaar gaat worden.

Kijk in de eerste plaats naar zachte tarwe, waarvan Frankrijk de grootste teler in Europa is. De infodienst Agreste van het ministerie van landbouw komt volgens de laatste schatting uit op een oogst van 36,5 miljoen hectare, weliswaar een klein procent minder dan vorig seizoen maar 2,6 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Weliswaar komt het areaal dit jaar met ruim 5 miljoen hectare wat groter uit maar Agreste schat de opbrengst per hectare tot nu toe op de in Frankrijk gebruikelijke uitdrukking 72,8 q/hectare ofwel 7,28 ton terwijl vorig jaar een record van 7,4 ton werd gehaald.

Harde ofwel durumtarwe is voor de Fransen veel minder belangrijk, met een geschatte oogst van ruim 1,4 miljoen ton. Dat is ook 20 procent minder dan vorig jaar waarmee de al enkele jaren geleden ingezette daling ook duidelijk wordt vastgehouden. Niet alleen is het areaal met 288.000 hectare weer bijna een tiende ingekrompen maar ook lijkt de opbrengst met 4,9 ton/hectare aan de lage kant.

Voor het andere hoofdgewas, gerst, ziet het plaatje er veel gunstiger uit. Wintergerst, dat nagenoeg binnen is, zit met gemiddelde 6,6 ton/hectare aan de bovenkant van het gemiddelde terwijl voor alle gerst de opbrengst op 6,38 ton uit lijkt te komen. Dat zou mede gezien het toegenomen areaal een oogst opleveren van 11,3 miljoen ton, bijna tien procent meer dan in 2013. Koolzaad heeft nog meer geprofiteerd van het goede weer want hier ligt de opbrengst met 3,47 ton/h ruim tien procent hoger dan vorig jaar. Tel daarbij een opnieuw flink gegroeid koolzaadareaal en de oogst zit met ruim 5,2 miljoen hectare liefst 20 procent boven die van het vorige seizoen.

Maar dat het voor gewas dat nog op het veld staat alsnog verkeerd kan uitpakken, blijkt uit de waarschuwende woorden van de bond van telers van voedingsgewassen Unip. Op 't eerste gezicht zag het er goed uit, met naar schatting ruim 300.000 ton aan veldbonen ofwel zelfs een kwart meer en 563.000 ton aan voedererwten wat 15 procent meer zou zijn dan een jaar geleden. Maar Unip vreest dat de zware regens van de afgelopen weken het nog niet geoogste gewas flinke schade heeft berokkend. Vooral in 't begin van deze maand is er hier en daar tot 90 mm binnen een dag gevallen waardoor volgens Unip gevreesd moet worden dat een deel van de gewassen niet meer te oogsten is. Corr

Laatste reacties

  • tinus888

    volgens mij hebben ze een heel nat voorjaar gehad,maar de oogst komt er aan of is al bezig;de prijzen moeten weer omlaag gelult worden

  • aqwzsx12

    Vrankrijk stevent af op het faillissement, zou een betere titel zijn!

  • marc47

    Wat een hoop moeilijke zinnen voor een nog mindere prijs

Of registreer je om te kunnen reageren.