Akkerbouw

Nieuws 805 x bekeken

'Warmte april verergert fusarium'

Deventer – Een hoge temperatuur in april verhoogt de kans op fusarium in tarwe. Dat blijkt volgens AgroVision uit een analyse van bemonsteringgegevens van tarwe gecombineerd met weergegevens van de laatste vijftien jaar.

Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen hoge temperaturen in april en een hoog gehalte mycotoxine in de tarwe bij de oogst. Daarom past AgroVision het Fusariummodel aan dat gebruikt wordt in de adviessystemen (CerDis).

Het Fusariummodel berekent de infectiekansen en ziektedruk op basis van bouwplan, voorvrucht, gewasresten, zwaarte van het gewas en ontwikkelingsstadium. Gekoppeld aan de weersomstandigheden en de rasgevoeligheid geeft het adviessysteem het juiste moment van bespuiten en de te gebruiken middelen aan.

Aantasting van tarwe door fusarium gaat ten koste van opbrengst en kwaliteit. De fusariumschimmel kan schadelijk stoffen (mycotoxinen) vormen in de korrel. De meest voorkomende mycotoxine is DON (deoxynivalenol).

Of registreer je om te kunnen reageren.