Akkerbouw

Nieuws 775 x bekeken

Suiker Unie heeft 97 procent EU-heffingen terugbetaald

Dinteloord – Suiker Unie heeft deze maand 12,3 miljoen euro van de te veel betaalde suikerheffingen uitgekeerd aan (oud-) bietentelers. Dat is 97 procent van het beschikbare bedrag.

De bietenverwerker betaalde tussen 2001-2002 en 2005-2006 te veel productieheffingen aan de Europese Commissie. Het bedrijf heeft haar best gedaan om alle betrokken bietentelers die recht hebben op teruggave op te sporen. Dat is niet helemaal gelukt; 800 van de 18.000 suikerbietentelers zijn niet bereikt of hebben de vereiste documentatie nog niet opgestuurd.

Deze telers kunnen nog tot half augustus reageren naar Suiker Unie. Telers die niet meer meegenomen konden worden in de betaling van juni, worden komend najaar betaald. Wie te laat reageert, verspeelt het recht op teruggave van de heffingen.

Complex in deze zaak is dat Cosun in de betreffende periode werkte met een bewaakt mengprijs-
systeem (BMS) met A-, B- en C-suiker. De suikerheffing die Brussel terug moet betalen, betrof alleen de B-suiker. Dat percentage moest per seizoen worden bepaald en daarna welke teler die bieten had geleverd. Dat kon een Cosun- of CSM-teler zijn, voor beiden gold een andere berekeningsmethode.

Daar komt het seizoen 2005-2006 nog eens tussendoor, waarin juist weer te weinig suikerheffing in rekening is gebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.