Akkerbouw

Nieuws 1650 x bekeken 1 reactie

PCA: nu al veel aardappelen in de rug

Kruishoutem – Het vroege aardappelras Première zit in België nu op een opbrengst van gemiddeld 28 ton per hectare. Dat is erg hoog in vergelijking met andere jaren.

Het Belgische onderzoeksinstituut PCA in Kruishoutem heeft de eerste proefrooiingen van dit seizoen uitgevoerd. Er zijn proefrooiingen gedaan op acht percelen Première. De pootdatum ligt tussen 12 en 28 maart en gemiddeld op 19 maart. Dit is tien dagen eerder in vergelijking met voorgaande jaren en vergelijkbaar met 2011. Dat begon volgens het PCA het groeiseizoen ook vroeg in het voorjaar. Vorig jaar werd Première pas rond 7 april gepoot.

Het PCA voerde de proefrooiing uit op 16 juni. Dat is gemiddeld 89 groeidagen na het poten. De bruto-opbrengst komt op 22 tot 35 ton per hectare. De bruto-opbrengst omvat alle sorteringen inclusief uitval. Dit komt neer op gemiddeld 28 ton per hectare na 89 groeidagen. Deze opbrengst is volgens het PCA op basis van het aantal groeidagen de hoogste van de laatste vijf jaar. Maar de opbrengst is wel lager dan die in 2007, 2008 en 2009 rond half juni.

Als niet naar het aantal groeidagen wordt gekeken, maar alleen naar de datum van de proefrooiing, dan valt de opbrengst dit jaar nog hoger uit. Alleen in 2007 was de opbrengst op 16 juni hoger dan nu, schrijft het PCA in de nieuwsbrief.

Het onderzoeksinstituut constateert wel dat er veel verschillen zit tussen de regio's. De percelen in de regio Kortemark halen momenteel een opbrengst van 32 ton per hectare. De vier percelen in de regio Deinze komen op 24 ton. Dit verschil uit zich vooral in de fritessortering. Als alleen de maat 50-op wordt gewogen, dan varieerde de opbrengst van de proefrooiing van 16 juni tussen 7 en 21 ton per hectare.

Het onderwatergewicht van de 8 percelen Première zat tussen 293 en 345 gram. Gemiddeld komt dit neer op 327 gram. Voor de smaak na koken werden scores behaald tussen 5,0 (eerder slecht) en 7,0 (zeer goed). De bakkwaliteit schommelde tussen 3,1 en 3,6 op een schaal van 0 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht). Het PCA concludeert dat de bakkwaliteit aanvaardbaar tot matig is. Maar naarmate het aardappelgewas verder afrijpt, verbetert ook de bakkwaliteit.

Het PCA raadt aardappeltelers aan alert te blijven op phytophthora. In zes van de acht bemonsterde percelen Première zijn aantastingen door phytophthora gevonden in lichte tot zware mate.

Het PCA voert de komende weken proefrooiingen uit op 24 praktijkpercelen met vroege en halfvroege aardappelen. Het gaat om telkens acht percelen van de rassen Première, Amora en Sinora. De velden liggen in de streek van Kortemark (West-Vlaanderen) en Deinze (Oost-Vlaanderen). Bij elke proefrooiing oogst het PCA per perceel twee keer vijf planten. Hiervan worden opbrengst, sortering, onderwatergewicht, kook- en bakkwaliteit bepaald.

Eén reactie

  • aqwzsx12

    iedere druppel die nog valt is er één té veel...

Of registreer je om te kunnen reageren.