Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Intensieve graanteelt eist effectief resistentiemanagement

Bernburg-Strenzfeld - Gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Dupont presenteerde deze week tijdens de twee jaarlijkse DLG Feldtage het project 'Resistenz manager.de' Samen met onderzoeksinstellingen en telers wordt gezocht naar mogelijkheden om resistentievorming van onkruiden tegen beschikbare werkzame stoffen te voorkomen.

In alle Duitse graangebieden komen resistente onkruiden voor, vooral duist is een probleem.

Met het QWERT-systeem (Quick Weed Resistance Test) kan snel bepaald worden of een onkruid resistent is tegen het toegepaste middel. Vanaf drie dagen na een bespuiting is met speciale lichtsensoren al te meten of het middel aanslaat of niet.   De teler heeft dan op korte termijn inzicht in het effect van de bespuiting en kan dan zo nodig een ander middel inzetten om het onkruid alsnog aan te pakken. Op langere termijn geeft de test inzicht in de ontwikkeling van de populatie resistente planten. Om grotere problemen voor te zijn kan een teler dan zijn spuitstrategie of bouwplan tijdig aanpassen. Het project richt zich in eerste instantie op het opsporen van resistente duist en windhalm, onkruiden die in intensieve graangebieden in toenemende mate problemen opleveren.

De volgende stap is om het blad van de overlevende planten in het laboratorium genetisch te analyseren om inzicht te krijgen in de mate van resistentie van de populatie. Deze gegevens worden via GPS plaatsspecifiek vastgelegd zodat op den duur een landelijk kaart ontstaat met resistente onkruidpopulaties.

Eén reactie

  • agratax2

    Prachtig een kaart met resistente onkruid populaties en dat wereldwijd. Maar dan? Hoe ga ik het resistente onkruid te lijf? Zou het systeem van onze voorouders niet beter werken? Goede doordachte Vruchtwisseling zoals ook de biologische telers nastreven en de grote prairy boeren decenia lang hebben gevolgd tot dat de chemie zijn intrede deed. Voorkomen lijkt me beter dan genezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.