Akkerbouw

Nieuws

Agrico schaft raad van beheer af

Emmeloord – Agrico wijzigt de organisatiestructuur. De raad van beheer verdwijnt. Daarvoor in de plaats worden een bestuur, een raad van commissarissen en poolcommissies gevormd. De ledenraad blijft het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De ledenraad gaat akkoord met het nieuwe bestuursmodel. Dat gaat in op 1 augustus met de start van boekjaar 2014/2015.

Agrico-leden vinden dat de coöperatie te ver van ze afstaat, zegt voorzitter Jan Wolthuis van de raad van beheer. "Daarnaast heeft de huidige raad van beheer te veel taken. De raad houdt toezicht op de bedrijfsactiviteiten van Agrico BV en haar dochterbedrijven, behartigt de belangen van de leden en beheert de pools. Dat kunnen tegengestelde belangen zijn. Dat willen we niet in één bestuursorgaan."

Daarom heft Agrico de raad van beheer op, zegt Wolthuis. "Er komt een raad van commissarissen, die toezicht houdt op Agrico BV en haar dochterbedrijven. Er komt een bestuur dat de belangen behartigt van de coöperatie en de leden. En de drie poolcommissies worden verantwoordelijk voor de teeltvoorwaarden en de poolovereenkomsten."

Het bestuur en de raad van commissarissen vormen een personele unie. Wolthuis: "Dat wil zeggen dat in de raad van commissarissen en het bestuur dezelfde mensen zitten. Dat is praktisch, omdat de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in besloten vennootschappen (BV's). Zo voorkom je dat BV's te veel een eigen koers varen. Het nadeel is dat de bestuursleden zichzelf controleren in hun rol als commissaris. Daarom worden alle plannen van enige omvang eerst voorgelegd aan de ledenraad. Agrico wil een moderne, open coöperatie zijn, die dicht bij de leden staat."

Eind 2010 ontstond ophef binnen Agrico, toen de coöperatie de handel in fritesaardappelen overdroeg aan Aviko Potato. Veel leden voelden zich niet gehoord. Het werd duidelijk dat het bestuursmodel niet meer paste bij de coöperatie, zegt directeur Jan van Hoogen. "In 2004 werden het bestuur en de raad van commissarissen samengevoegd tot de raad van beheer. De directie werd in feite het bestuur. In 2008 werden de activiteiten ondergebracht in besloten vennootschappen, met de raad van beheer als toezichthouder. Daarna werd langzaam duidelijk dat de raad van beheer te veel taken had en dat de inbreng van de leden onvoldoende was. De gebeurtenissen eind 2010 onderstreepten dat."

Of registreer je om te kunnen reageren.