Akkerbouw

Nieuws 934 x bekeken

Reinigen cichorei voor opladen rendabel

Lelystad - Schonen van cichorei voor transport naar de fabriek geeft de teler een financieel voordeel. De lagere tarra- en transportkosten wegen ruim op tegen het verlies aan cichorei, dat bij het schonen optreedt.

Om de mogelijkheden van schonen van cichorei bij het laden van vrachtauto's te verkennen, heeft een aantal telers in 2013 een Praktijknetwerk aangevraagd bij Dienst Regelingen. De werkzaamheden zijn gecoördineerd door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, en uitgevoerd in samenwerking met cichoreiverwerker Sensus, bieteninstituut IRS, toeleverancier CAV Agrotheek en de coöperaties Agrifirm en CZAV. In het najaar van 2013 zijn metingen gedaan bij verschillende schoners.

Bij de levering van cichorei aan de fabriek worden soms grote hoeveelheden tarra aangevoerd. Door dat te beperken betaalt de teler minder transportkosten en een lagere tarrabijdrage, terwijl de industrie minder tarra hoeft te verwerken.

In de Veenkoloniën en in de Wieringermeer is in het najaar van 2013 alle cichorei geschoond met een aangepaste aardappelschoner. In de Veenkoloniën haalde de schoner bijna de helft van de tarra uit de partij, waarbij de verliezen beperkt bleven tot 1,4 tot 2 procent. Dat resulteerde in een extra financiële opbrengst van 126 tot 181 euro per 100 ton cichorei. In de Wieringermeer was het effect veel kleiner, omdat de wortels hier vrij schoon gerooid waren. Het financiële voordeel bleef hier beperkt tot 11 euro per 100 ton.

In de Gelderse Ooijpolder is de cichorei met een muis geladen. Deze haalde 26 procent tarra uit een partij geteeld op rivierklei. In Zeeland is bij het akkerbouwbedrijf Wilhelminapolder (KMWP) cichorei geladen met een aardappelstortbak. Deze verwijderde 53 procent van de tarra bij een verlies van 2,3 procent, goed voor een saldo van 152 euro per 100 ton. Dit seizoen worden de metingen voortgezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.