Akkerbouw

Nieuws

Invertsuiker nieuwe kwaliteitsparameter suikerbieten

Dinteloord - Suiker Unie overweegt de huidige WIN-formule te vervangen door een nieuwe kwaliteitsindex, waarin ook de invertwaarde is verwerkt.

Invertsuiker ontstaat wanneer sacharose in de biet door enzymen wordt gesplitst. Een biet vormt invert voor zijn eigen energievoorziening. Invert is samengesteld uit glucose en fructose en is niet winbaar als suiker en daarom ongewenst. Met een verlaging van de invertwaarde kan een verdere rendementsverbetering in het proces van biet tot suiker gerealiseerd worden.

Om meer inzicht te krijgen over invert en de mogelijkheden om de waarde zo laag mogelijk te houden, hebben Suiker Unie en IRS onderzoek uitgevoerd.

Afgelopen campagne is van alle in Nederland verwerkte bieten de invertwaarde bepaald. Daarvoor is in de bestaande analyseapparatuur een glucosemeter ingebouwd. Via een omrekeningsfactor die in IRS-onderzoek is samengesteld, is glucose vrij eenvoudig om te rekenen naar een invertwaarde. Telers krijgen hiervan per geleverde vracht de uitslag. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een grote variatie zit in invertwaarden tussen vrachten van dezelfde partij bieten.

Een invertwaarde van minder dan 4 (mmol/kgbiet) wordt als goed beoordeeld, 77,8 procent van de leveringen voldeed aan deze waarde. In 21,7 procent van de leveringen is een waarde tussen de 4 en 7 gevonden. Deze waarden krijgen de beoordeling licht verhoogd. Een half procent van de leveringen had een hogere invertwaarde en viel in de categorie verhoogd of sterk verhoogd.

Het onderzoek richt zich ook op de omstandigheden die invert kunnen beïnvloeden en welke maatregelen telers kunnen nemen om invertvorming te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.