Akkerbouw

Nieuws 1732 x bekeken 2 reacties

Gewasopbrengsten bij NKG vrijwel gelijk aan ploegen

Vredepeel - De opbrengsten bij een teeltsysteem met niet-kerende grondbewerking (NKG) zijn vrijwel gelijk aan de opbrengsten bij ploegen. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het project 'Bodemkwaliteit op zandgrond' dat sinds 2011 op PPO proefbedrijf Vredepeel uitgevoerd wordt.

Binnen het project dat deel uitmaakt van een meerjarig bedrijfssystemenonderzoek wordt onder andere een niet-kerend grondbewerkingssysteem ontwikkeld. In het bedrijfssystemenonderzoek liggen een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, een met een lage organische stof aanvoer en een met normale organische stof aanvoer. In alle systemen wordt niet-kerend vergeleken met ploegen.

In de geïntegreerde systemen gaf de conservenerwt bij NKG in teeltjaar 2013 een duidelijk lagere opbrengst, 27 procent minder dan bij ploegen. De oorzaak van dit verschil is onduidelijk, mogelijk ligt het aan de beworteling. Daarentegen was de opbrengst in aardappel met NKG gemiddeld 10 procent hoger dan bij ploegen. Bij de overige gewassen waren de verschillen beperkt, gemiddeld minder dan 5 procent.

Gemiddeld over de jaren 2011 tot en met 2013 over alle gewassen en systemen is de opbrengst van NKG circa 3 procent kleiner dan met ploegen. Bij erwt is het grootste verschil gevonden, dit gewas blijft bij NKG gemiddeld 12 procent in opbrengst achter. Bij de snijmaïs is de opbrengst gemiddeld 5 procent lager. Bij de andere gewassen is de opbrengst ongeveer gelijk, maximaal 3 procent beter of slechter. De onderzoekers kunnen geen duidelijke oorzaken voor de opbrengstverschillen aangeven.

Laatste reacties

  • ed12345

    Vreemd dat de vlamingen in hun 5jarig onderzoek juist wel gemiddeld 10% minder opbrengst hadden bij NKG

  • pinkeltje

    Zoals zo vaak met dit soort onderzoeken is het erg lastig om verschillen betrouwbaar aan te tonen. Het gewas, het perceel, het jaar en allerlei andere factoren zoals de manier waarop de bewerkingen zijn uitgevoerd, het tijdstip waarop dat is gebeurd zijn allemaal factoren die een behoorlijk verschil kunnen geven. Maar wel goed dat er pogingen worden gedaan om het degelijk te onderzoeken want ook over dit onderwerp bestaan veel meningen waarvan je mag betwijfelen of die op feiten zijn gebaseerd. Ik zou dus zeggen, doorgaan met het onderzoek zodat er hopelijk toch een keer een conclusie is te trekken waar de praktijk ook echt wat mee kan. Zal de vraag wel weer zijn wie dat gaat betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.