Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Extra organische stof compenseert lagere aanvoer mineralen

Vredepeel - Met een hoge organische stofaanvoer kan op termijn zowel de gewasopbrengst worden verhoogd als het nitraatgehalte van het grondwater worden verlaagd.

Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het project 'Bodemkwaliteit op zandgrond'. In het project wordt een biologisch teeltsysteem met een hoge organische stofaanvoer vergeleken met twee geïntegreerde systemen, een met een normale en een met een lage organische stofaanvoer. Het project wordt uitgevoerd op PPO-locatie Vredepeel en loopt van 2011 tot 2017.

Met de hoge organische stofaanvoer lijkt ook een lagere aanvoer van meststoffen mogelijk bij gelijkblijvende of betere opbrengsten. De opbrengsten van erwt, mais en prei in het biologische systeem met een hoge organische stofaanvoer liggen de laatste jaren ongeveer gelijk aan de opbrengsten in de geïntegreerde systemen. Het biologische systeem heeft daarbij ook een veel lagere uitspoeling en stikstof-input.

De nitraatconcentraties waren in het winterseizoen 2013-2014 nog lager dan in 2012-2013 en  op een veel lager niveau dan in de periode 2005-2008. Met normale organische stofaanvoer was de concentratie in 2013 met 55 mg nitraat/l iets boven de nitraatnorm. Met lage organische stofaanvoer was de concentratie zelfs onder de norm met 40 mg nitraat/l. In het biologische systeem was de concentratie dit jaar slechts 14 mg nitraat/l.

In 2014 gaan de onderzoekers nader analyseren waarom deze concentraties de afgelopen twee jaar zo laag zijn. De kosten en opbrengstderving van het systeem met lage organische stofaanvoer zijn zodanig hoog dat dit systeem economisch geen optie is.

Eén reactie

  • pietjeeigenwijs

    He he, onze voorouders deden niets anders.
    verrijkte drijfmest ideaal om de organische stofaanvoer te verhogen in de bodem.

Of registreer je om te kunnen reageren.