Akkerbouw

Nieuws

Arealen VS: minder tarwe en mais, meer soja

Washington - Het Amerikaanse ministerie van Landbouw USDA schat op basis van meldingen van telers dat in de VS het areaal mais voor de komende oogst 2014 kleiner uitvalt dan in het afgelopen seizoen. Voor alle mais samen verwacht USDA een areaal van 37,1 miljoen hectare. Dat is een terugval met 4 procent naar het kleinste ingezaaide oppervlakte sinds 2010. Dit geraamde maisareaal scoort qua omvang overigens nog altijd de vijfde plaats sinds 1944, meldt USDA.

Mais blijft ook nog steeds het gewas dat het grootste akkerbouwoppervlak beslaat, maar soja is in opmars. De sojabonenoogst zal groot worden, uitgaande van de areaalprognose. Men raamt bij USDA het nieuwe soja-areaal op een fractie minder dan 33 miljoen hectare. Dat is een nieuw record, 6 procent meer dan het vorige, iets teleurstellende seizoen. Met uitzondering van de staten Missouri en Oklahoma boeken alle soja telende productiegebieden in de VS een stabiel tot (stevig) uitgebreid soja-areaal 2014.

Net als het maisareaal krimpt ook het teeltoppervlakte tarwe, zij het minder rigoureus. USDA meldt een geschat totaal van 22,6 miljoen hectare. Dat is een procent minder dan in 2013. Het areaal omvat 17 miljoen hectare wintertarwe. Dat is 3 procent minder dan vorig seizoen maar toch iets meer dan eerdere prognoses. Het areaal zomertarwe is geraamd op 4,9 miljoen hectare, dat is 4 procent meer dan in 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.