Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Zorg over effect bollenteelt op water

Bilthoven - De bollenteelt vormt een potentiële bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater in het gebied van de Drentse Aa. Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport over de gevolgen van de klimaatverandering op de beschikbaarheid van oppervlaktewater als drinkwater.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt zal er naar verwachting toe leiden dat de normen voor die middelen overschreden worden in het oppervlaktewater, zegt het RIVM.

Ook in het watersysteem de Andelse Maas is sprake van overschrijding van de normen. Het RIVM meldt dat in het water verschillende stoffen worden gevonden, waaronder bestrijdingsmiddelen en antibiotica, maar ook andere niet rechtstreeks aan de landbouw te relateren hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen of röntgencontrastmiddelen.

Spuitvrije zones zorgen ervoor dat de belasting minder wordt, "maar water met bestrijdingsmiddelen van het naastgelegen perceel kan toch via deze zones naar het oppervlaktewater draineren", zo staat in het rapport.

Het RIVM constateert dat bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater gewonnen wordt voor drinkwater de kwaliteit onder druk staat door klimaatverandering.

Er zijn aanpassingen in het watersysteem nodig en betere waterzuiveringen om het water geschikt te houden of te maken voor drinkwater.

Vanwege klimaatverandering zal er sprake zijn van langere droge perioden. Dat heeft vooral effect op de kwaliteit van het rivierwater, waar de invloed van lozingen groter wordt naarmate minder water door de rivier gaat. Het RIVM oppert om het toelatingsbeleid van verschillende stoffen aan te passen.

Eén reactie

  • Wim Claessens

    Zou dat strengere toelatingsbeleid ook voor antibiotica, hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen gaan gelden. Of wordt het weer op de boer afgeschoven.

Of registreer je om te kunnen reageren.