Akkerbouw

Nieuws 1120 x bekeken

PPO, IRS en HLB ontwikkelen een bodemplagenschema

Zoetermeer - In navolging van het aaltjesschema is er nu, in opdracht van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw, ook een bodemplagenschema opgesteld. Onderzoeksinstellingen PPO, IRS en HLB hebben gezamenlijk een schema opgesteld waarin informatie is te vinden over het risico van een aantal bodemgebonden insecten zoals bijvoorbeeld ritnaalden, emelten, bietenvliegen en bonenvliegen.

Naast insecten is ook een aantal andere bodemplagen in het schema opgenomen, zoals duizendpotigen en slakken. Op dezelfde manier als in het aaltjeswaardplantschema is in het bodemplagenschema informatie te vinden over het risico van bodemplagen voor 40 akkerbouwmatig geteelde gewassen en groenbemesters. Voor lang niet alle plagen is een gewasbeschermingsmiddel voorhanden en kan alleen met teeltmaatregelen schade voorkomen worden.

Uit het schema kan de teler informatie halen met betrekking tot beheersingsmogelijkheden van plagen door vruchtwisseling. In de begeleiding bij het schema is achtergrondinformatie te vinden over de verschillende plagen. Hierin staat informatie over de levenscyclus, de waardplanten en de schade van de plagen in bepaalde gewassen. Het inzicht dat deze informatie verschaft kan een bijdrage leveren aan het beperken van schade.

Of registreer je om te kunnen reageren.