Akkerbouw

Nieuws

Een derde bieten Flevoland al gezaaid

Dinteloord – Flevoland loopt voorop bij het bieten zaaien; al bijna een derde zit volgens de laatste gegevens van Suiker Unie in de grond. Landelijk is 12 procent gezaaid (vorig jaar een half procent) en deze week gaan de activiteiten volop door. Op de noordoostelijke lichte gronden zit 5 procent in de grond.

Op de kleigronden zijn veel grondbewerkingen nodig om een goed zaaibed te krijgen, merkt Suiker Unie op. Vaak wordt het zaaibed in twee of drie keer met aangedreven werktuigen bereid. En zelfs dan is het zaaibed nog kluiterig.

Het bietenbedrijf geeft aan dat iets dieper moet worden gezaaid dan normaal om het zaad op de vaste ondergrond te krijgen. Zo kan worden voorkomen dat het zaad droog komt te liggen.

"Eigenlijk is op veel plaatsen de bodemstructuur niet goed, maar wachten tot dit wel zo is zou lang kunnen duren", is de waarneming van de buitendienst van Suiker Unie. "Op vers geploegd land verloopt de zaai beter."

Op de lichte gronden in het noorden en oosten is ook gezaaid, al loopt het achter op het gemiddelde. Voor veel percelen wordt er gewacht op de organische mest. "Alles komt samen voor de mestverwerkers: grasland, uitrijden over de wintertarwe en nu het reguliere akkerbouwdeel voor bieten en aardappelen. Er wordt nu dag en nacht mest ingewerkt."

Plaatselijk begint droogte een rol te spelen. "Het is de vraag of de gerst als anti-stuifmaatregel tijdig boven staat. We wachten nog steeds op de toelating van drijfmest in de strijd tegen stuifschade. Het is wederom vijf voor twaalf."

Of registreer je om te kunnen reageren.