Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

'Bijen-actie doekje voor het bloeden'

Bazel – Syngenta lanceert deze week het project 'Burgers voor Bijen' om burgers te betrekken bij haar doel de bijenstand te verbeteren. "Een doekje voor het bloeden", vinden De Bijenstichting, de vereniging voor veldbiologie KNNV en de ketenorganisatie voor biologische landbouw Bionext.

Volgens hen is de zaad- en middelenproducent Syngenta ongeloofwaardig zolang het neonicotinoïden niet in de ban doet.
Syngenta biedt de laatste jaren telers gratis bloemenzaadmengsels aan voor de aanleg van bloeiende akkerranden en breidt dit project in 2014 uit, in Nederland met steun van boerenjongerenorganisatie NAJK. Binnen het nieuwe project kunnen burgers via crowdfunding meebetalen aan bloemenstroken. Burgers wordt 1 euro per vierkante meter gevraagd. Hiermee kan de teler de kosten dekken. De bloemenranden gaan immers ten koste van productie en dus inkomen.
Boeren kunnen zich vanaf woensdag aanmelden bij een website. Die site biedt de kans aan telers om zich door middel van een korte omschrijving van het bedrijf en een foto te presenteren en sponsoren te werven. De Bijenstichting, KNNV en Bionext benadrukken dat achter het initiatief een agrochemisch bedrijf schuil gaat 'dat miljarden euro's per jaar verdient aan de verkoop van pesticiden en lobbyt voor het behoud van neonicotinoïden'.
Syngenta noemt zijn lobby voor de inzet van neonicotinoïden gerechtvaardigd. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de betreffende zaadcoatings de gezondheid van bijen aantasten. Neonicotinoïden zelf zijn weliswaar giftig voor bijen, erkent de onderneming, maar bij correcte toepassing is van een verhoogd risico voor bijen geen sprake. Sterker: het gebruik van coatings leidt er volgens Syngenta toe dat boeren veel minder hoeven spuiten.
Volgens de drie kritische organisaties heeft het project alleen zin als er op de boerderij jaarrond agro-ecologisch wordt gewerkt.

Eén reactie

  • alco1

    Vergeet het stralingsverkeer (G4) vooral niet in de achteruitgang van de bijenstand.

Of registreer je om te kunnen reageren.