Akkerbouw

Nieuws 1600 x bekeken

Farm Frites betrekt telers bij keten

Oudenhoorn - Farm Frites wil zijn aardappeltelers meer betrekken bij het optimaliseren van de aardappelketen. Het bedrijf slaat een nieuwe koers in waarbij het zich voor de middellange en langere termijn richt op fastfoodklanten en het hogere segment binnen de Food Service.

Om de nieuw ingezette koers gestalte te geven zijn kwalitatief goede aardappelen nodig, die op tijd, in voldoende mate en het jaarrond beschikbaar zijn. Volgens aardappelinkoopmanager Cees Rozendaal is het daarvoor noodzakelijk om de aardappelleveranciers te laten aansluiten op deze koers. "Elke Farm Frites-teler maakt onderdeel uit van de keten."

Om deze optimalisering gestalte te geven ontwikkelde Farm Frites een ketenpartnermodule. Telers die hieraan deelnemen krijgen op basis van hun inspanningen een extra premie bovenop de afgesproken aardappelprijs.

De ketenpartnermodule is naast het aardappelcontract een aparte overeenkomst met de teler. Er zijn voor de teler geen verplichtingen aan verbonden. Door bijvoorbeeld zijn gewas in het groeiseizoen te monitoren en zelf zijn aardappelvoorraad nauwkeurig te bepalen kan hij punten verdienen.

De module bestaat uit drie pijlers: kwaliteit, service en innovatie. Bij kwaliteit gaat het om het zelf nemen van af-land- en inschuurmonsters. Hoe betrouwbaarder deze monsters blijken bij aflevering hoe meer punten de teler krijgt.

Bij het onderdeel service gaat het om voorraadinventarisatie door de teler zelf en om laadsnelheid bij het afleveren. Hoe nauwkeuriger de inventarisatie en hoe sneller de vrachtwagens bij het afleveren vol zijn, hoe meer punten. Binnen het onderdeel innovatie valt monitoring van de groei via MyFarmFrites of Dacom en het uitvoeren van proefrooiingen. Daarnaast levert deelname aan duurzaamheidsprogramma's zoals Veldleeuwerik punten op. Om de drempel om in te stappen laag te houden zijn de verladingsvergoedingen voor zon- en feestdagen en nachtelijke uren in de module opgenomen.

De toe te kennen premie wordt aan de hand van het aantal behaalde punten berekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.