Akkerbouw

Nieuws

Beperking imidaclopridhoudende middelen

Wageningen - Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft de toelating van de imidaclopridhoudende gewasbeschermingsmiddelen Admire, Gaucho Tuinbouw en Kohinor 700 WG beperkt.

Aanleiding daarvoor is nieuwe wetenschappelijke kennis over emissies en restwaterzuivering en recent onderzoek over het effect van imidacloprid op waterorganismen.

Imidacloprid is één van de neonicotinoïden waarvan de toelatingen vorig jaar zijn ingeperkt door de Europese Commissie wegens risico's voor bijen. Nieuw Nederlands onderzoek door Alterra heeft in 2013 uitgewezen dat niet alleen voor bijen, maar ook voor waterorganismen de risico's van imidacloprid groter zijn dan gedacht. Bepaalde waterorganismen, vooral eendagsvliegen, bleken gevoeliger voor chronische blootstelling aan imidacloprid dan eerder aangenomen. Op basis daarvan heeft het RIVM geadviseerd de norm voor imidacloprid in oppervlaktewater te verlagen.

Vooruitlopend op Europese besluitvorming heeft het CTGB op basis van dit Nederlandse onderzoek de toelatingen van Admire, Gaucho Tuinbouw en Kohinor 700 WG ingeperkt en het gebruik aan nadere voorwaarden verboden.  Zo moet in de glasteelt filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater eerst een uitgebreide zuivering doorlopen voordat het geloosd mag worden.  In onbedekte teelten mogen Admire en Kohinor 700 WG voortaan alleen nog maar in appel en peer en enkele bloembol- en bloemknolgewassen. Bij appel en peer zijn aanvullende driftbeperkende methoden voorgeschreven. Voor Admire en Gaucho Tuinbouw met oud etiket geldt een opgebruik- en aflevertermijn tot 1 mei 2014. De toelating van Gaucho is per 1 januari 2014 ingetrokken, vanwege het risico voor vogels. Voor Gaucho geldt een opgebruik- en aflevertermijn tot 1 juli 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.