Akkerbouw

Nieuws

BUI: klein restant uienoogst 2013 in opslag

Zoetermeer - De Nederlandse akkerbouwers hebben in het lopende seizoen een bruto-hoeveelheid van 950.000 ton uien afgeleverd, dat is 72 procent van de 1,31 miljoen ton zaaiuien die ze van het land hebben gehaald. Van de resterende voorraad, die ongeveer 370.000 ton bedraagt is een kwart (circa 90.000 ton) al verkocht, dat wil zeggen contractueel vastgelegd maar nog niet afgenomen.

Er ligt een kwart minder vrije uien dan de 400.000 ton die vorig jaar februari nog beschikbaar was. Dat meldt Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) van het Productschap Akkerbouw naar aanleiding van een telefonische opbrengst- en voorraadmeting enquête, medio februari gehouden onder zaaiuientelers. Deze is uitgevoerd en verwerkt door marktonderzoekbureau Environs.

Volgens deze BUI-gegevens is er dus al veel van de uienoogst afgeleverd. Sinds de vorige voorraadmeting in november 2013 is het bruto tonnage in bewaring met de helft afgenomen. De hoeveelheid bruto tonnen in bewaring met peildatum februari is sinds het BUI voorraadmetingen uien laat doen niet eerder zo laag geweest. Het gemiddelde over de februari-voorraad in de voorgaande vijf jaren (2009 – 2013) bedraagt 612.000 ton.

Vorig jaar was in de vergelijkbare periode ongeveer 800.000 ton ofwel 60 procent afgeleverd van de bruto oogst 2012 die toen 1,35 miljoen ton bedroeg. Het jaar daarvoor was bijna 740.000 ton afgeleverd, ofwel 46 procent van de bovengemiddelde bruto oogst 2011 à 1,59 miljoen ton.

Al sinds de oogst is er volgens BUI een goede afzet van uien veldgewas richting Polen, die niet in de exportcijfers worden opgenomen. Daarnaast zijn er meer uien in de af-landperiode verhandeld en in opslagen gereden.

De tarra op de tot nu toe afgeleverde partijen bedraagt gemiddeld bijna 8,5 procent. Dat was vorig jaar 10,5 procent en medio februari 2012 nog meer, te weten 12 procent. Netto is er nu 870.000 ton afgeleverd (medio februari 2013 ruim 700.000 ton en medio februari 2012 circa 650.000 ton).

Volgens de geënquêteerde uientelers kwam de gemiddelde bruto opbrengst in het afgelopen oogstjaar uit op ongeveer 60 ton per hectare. Dat is minder dan in 2012, toen het ongeveer 65 ton per hectare bedroeg, en in 2011, toen 69 ton per hectare van hun land kwam. Deze resultaten wijken overigens af van de CBS-statistieken, die als bruto opbrengsten voor de teelt van zaaiuien in de afgelopen jaren respectievelijk 68,2 ton per hectare in 2011 meldt, 63,8 ton per hectare in 2012 en in 2013 maar 54,6 ton per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.