Akkerbouw

Nieuws 25 reacties

Onderzoekers wilden verbod neonicotinoïden

Londen – Onderzoekers die zich bezighielden met de invloed van neonicotinoïden op bijen, stuurden aan op een verbod van de gewasbeschermingsmiddelen. De onderzoekers overlegden hoe ze de wetenschappelijke informatie het beste konden publiceren om een maximaal effect op de politiek te bewerkstelligen.

Dat blijkt uit een verslag dat de onderzoekers opstelden van een bijeenkomst eind juni 2010 op de Université de Paris-Sud in Orsay. Het verslag is door een van de onderzoekers gepubliceerd op zijn weblog, meldt het Britse dagblad The Times.

In het verslag staat dat er veel wetenschappelijke informatie is over het negatieve effect van neonicotinoïden op bijen en dat de onderzoekers zich daar grote zorgen over maken. De wetenschappers besluiten de informatie te bundelen in vier rapporten en die op verschillende tijden en via verschillende kanalen te publiceren. Ze spreken af alle publicaties op elkaar af te stemmen, zodat er geen tegenstrijdige conclusies naar buiten komen. Hun streven is dat er een verbod komt op neonicotinoïden.

Maarten Bijleveld van Lexmond is voorzitter van de Task Force on Systemic Pesticides, een groep wetenschappers die zich zorgen maakt over neonicotinoïden. Die bijeenkomst was besloten, zegt Bijleveld. "Wetenschappers maken zich echt grote zorgen over de massale sterfte van insecten en insecteneters. In een besloten bijeenkomst deel je wel eens wat met elkaar. Het doet niets af aan het feit dat onomstotelijk vaststaat dat neonicotinoïden erg schadelijk zijn voor insecten en insecteneters."

Brussel verbood per 1 oktober 2013 voor een periode van twee jaar drie neonicotinoïden, omdat de Europese voedselautoriteit Efsa stelt dat er een relatie is tussen het gebruik van neonicotinoïden en overmatige bijensterfte. Het gaat om imidacloprid en clothianidin, van Bayer CropScience en thiamethoxam van Syngenta. Beide bedrijven hebben rechtszaken aangespannen, omdat ze vinden dat de Europese Commissie een onjuiste procedure heeft gevolgd om tot het verbod te komen.

Laatste reacties

 • maxisprint

  Hoe moet het nu verder; nu wetenschappelijke onderzoeken onbetrouwbaar blijken te zijn ?
  als ze wel kloppen is het goed dat er beleid op komt, maar nu ??

 • ikkethuis

  Gaat het zo niet altijd met zgn wetenschappers, dat het meer geld opleverd wat iemand wil horen. Als iets wat niemand wil horen. De vraag is alleen, wie moet je tegenwoordig nog geloven.

 • farmerbn

  Ik heb wel vertrouwen in wetenschappers maar alleen als ze niet aan politiek doen en dat is tegenwoordig wel steeds meer het geval. Zie graag dat er hard wordt opgetreden als wetenschappers niet de waarheid verkondigen maar op persoonlijke titel hun zin doordrijven.

 • joohoo

  Dit is dus een giga blunder. Met gigantische gevolgen!

 • agratax2

  De fabrikanten suggereren dat er verkeerd onderzoek is gedaan om van de eindconclusie maar te zwijgen. Wie zegt mij dat hun onderzoeken en eind conclusies voor de toelating niet zijn gekleurd en naar de van te voren vast gestelde conclusie zijn geschreven? Zij hebben perslot enorme financiele belangen bij een toelating. Deze financiele belangen spelen bij de onafhankelijke onderzoekers niet of nauwelijks, als zij gedreven worden is dat door wat zij noemen een >schoon< milieu met een zo groot mogelijke diversiteit.

 • joohoo

  Het gaat hier om wetenschappers als zij geen onafhankelijk onderzoek kunnen doen is de wetenschap dood en is haar bestaansrecht omstreden.

 • Henk Tennekes

  De strategie van de IUCN om een verbod op de neonicotinoïden te bewerkstelligen was grotendeels gebaseerd op mijn ontdekking dat deze stoffen bij geleedpotigen, waaronder ook bijen, dezelfde dosis-werkingsrelaties vertonen als genotoxische carcinogenen, waarvoor geen veilige blootstellingsniveaus kunnen worden gedefinieerd. Gevreesd moest worden dat de wijdverspreide milieuverontreiniging met deze stoffen de ongewervelde dieren zou uitroeien waardoor de voedselketen wordt gebroken en daarmee vissen, vogels, vleermuizen, egels, amfibieën en reptielen door een gebrek aan eiwitrijke voeding ernstig zouden worden bedreigd. Ik voelde me na deze ontdekking als wetenschapper gedwongen en verplicht aan de bel te trekken. Dat heb ik naar eer en geweten gedaan met publicaties (peer-reviewed) in gerenommeerde vaktijdschriften en met mijn boek 'Disaster in the Making'. Als twijfels aan mijn wetenschappelijke integriteit en betrouwbaarheid bestaan zijn steekhoudende argumenten vereist en kan niet worden afgegaan op een opiniërend artikel in The Times, dat zeer waarschijnlijk werd ingefluisterd door belanghebbenden. Ik ben grootvader en maak me zorgen over de wereld van morgen waarin mijn kleinkinderen moeten leven. Dat is volkomen legitiem. De IUCN verdient lof voor haar handelingen, want inmiddels is het gigantische verlies aan biodiversiteit voor iedereen zichtbaar. Ik zie deze berichtgeving als een ordinaire laster campagne tegen mensen die voor de goede zaak strijden.

 • Mozes

  @Henk Tennekes, jou onderzoek toont aan dat neonicotinoïden schadelijk zouden KUNNEN zijn. Je hebt niet aangetoond dat de HUIDIGE achteruitgang van bijen hierdoor veroorzaakt is. De kans bestaat dus dat er maatregelen worden genomen tegen MOGELIJKE (gewenste) oorzaken waarbij de werkelijke oorzaken niet worden opgemerkt.

 • farmerbn

  'Zorgen maken over de wereld van morgen...' is niet Uw domein maar die van de politiek. U doet het onderzoek en de publicatie en de rest is voor andere mensen. Nu deed U aan politiek en verloor daarmee Uw geloofwaardigheid.

 • Henk Tennekes

  #8,9 Mijn taak als toxicoloog is risico's te kwantificeren. Als je kunt aantonen dat de besmetting van stuifmeel en nectar met neonics binnen enkele weken sterfte van blootgestelde honingbijen zal veroorzaken, heb je te maken met een onaanvaardbaar risico voor de belangrijkste bestuivende insect op de planeet. Die ontdekking heb ik gepubliceerd en de afgelopen jaren in talloze voordrachten in binnen- en buitenland verder toegelicht. De informatie heb ik eveneens toegankelijk gemaakt voor leden van de Tweede Kamer. Als dat ongeloofwaardig is kan ik mijn beroep net zo goed aan de wilgen hangen. Dat ben ik niet van plan.

 • Mels

  @Henk Tennekes,Het is een dunne scheidslijn tussen wetenschap en politiek als de wetenschapper zijn mening geeft bij de presentatie van de bevindingen om daarmee de politieke/publieke mening te beinvloeden....
  Denk dat jij daar erg ver in bent gegaan. Dat mag als je dat doet uit eigen naam en niet als wetenschapper en daar wringt de schoen,daar een niet los te zien is van het ander. Of zie ik dat niet goed??

 • Mozes

  @Henk Tennekes, de vraag van de politiek, landbouw en natuurbeschermers was wat de oorzaak van de achteruitgang van de bijenstand was. Deze vraag is door jou niet beantwoordt. Er is dus een reeële kans dat wij ons richten op een milieu-idealistische oorzaak en de werkelijke oorzaak niet zien.

 • abtje

  Precies Mozes. De bijensterfte is veel waarschijnlijker veroorzaakt door meerder factoren. Ook onder andere door de Varao mijt.
  Om er dan een uit te pikken is misschien politiek leuk, maar wetenschappelijk een miskleun van jewelste.

 • joohoo

  Dit onderzoek veroorzaakt dus meer schade aan de bijen ?.Jammer dat de wetenschap zich zo laat gaan.

 • alco1

  Ik zag een keer een documentaire over bijen sterfte verre van gecultiveerde gebieden, dus van chemische rommel kon geen sprake zijn.
  Daar hadden ze het over straling (gsm) en natuurlijke vijanden.
  In hetzelfde programma gingen Chinese mensen zelf bomen aanstippen (monnikkenwerk) omdat de bijen verdwenen waren wat wel een gevolg kon zijn van chemische middelen

 • Henk Tennekes

  #11 U vraagt van ons wetenschappers na de ontdekking van een rampscenario met de handen over elkaar te gaan zitten en niets te ondernemen om de zich aftekenende ramp te voorkomen.

 • Henk Tennekes

  #12. Die vraag is overtuigend beantwoord, eigenlijk al in de jaren 1990 toen Franse bijenhouders miljoenen bijen verloren na de eerste toepassing van imidacloprid op zonnebloemen zaaizaad.

 • Henk Tennekes

  #13 Tendentieuze verklaringen van de bestrijdingsmiddelenindustrie ten aanzien van de oorzaak van bijensterfte overnemen voert ook niet verder. We zijn de helft van de insecten al kwijt sinds de invoering van de neonics. Zou u graag zien dat ze allemaal verdwijnen of is er misschien toch reden het voorzorgsprincipe toe te passen ?

 • joohoo

  Dankzij deze wetenschapper is over 2 jaar de bijenpopulatie weer op peil!
  Hij vindt zich als toxicoloog dusdanig deskundig dat hij regeringsleiders op persoonlijke titel informeerd. Mischien heeft u gelijk? Als wetenschapper bent u het naar u zelf verplicht objectief en zonder vooroordeel dergelijk onderzoek te verrichten. Door anderen te beschuldigen van leugens of tendentieuze verklaringen verliest u uw integriteit.

 • Henk Tennekes

  #19 Medewerkers van Bayer CropScience hebben met een Letter to the Editor gereageerd op mijn artikel over de dosis-werkingsrelaties van neonics van 2010 in het vaktijdschrift Toxicology (Toxicology 280:176–177) waarop ik een repliek heb geschreven (Toxicology 280:173–175). Bayer CropScience ontkende (en doet dat nog steeds) dat neonics een rol spelen bij de verhoogde bijensterfte, terwijl ik overtuigend kon aantonen dat er voor neonics bij bijen geen veilig niveau van blootstelling is. Mijn wetenschappelijke bewijsvoering vervolgens te negeren, doodleuk te beweren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een rol van neonics bij de verhoogde bijensterfte, en alles op de varroamijt te schuiven is tendentieus (= gekleurd door bijbedoelingen).

 • alco1

  Toch wel nieuwsgierig hoe je dat overtuigend kunt aantonen?
  In een kas?

 • joohoo

  Je kunt wel gelijk hebben, Maar de uitkomst van te voren afstemmen is niet integer, ook niet voor hoogopgeleide wetenschappers. Als toxicoloog heeft u uw eigen wetenschap beschadigd. daar is de bij niet mee gebaat.
  Door op zo een knullige manier je gelijk te halen speel je de fabrikant in de kaart. Dat lijkt me niet de bedoeling.

 • Henk Tennekes

  #22 Ik streef naar een verbod op neonics op de basis van mijn wetenschappelijke publicaties die onderworpen werden aan peer review. Met mij strijden ook andere wetenschappers op basis van eigen degelijk onderzoek voor hetzelfde doel, onder andere in de IUCN Task Force. Het staat U vrij daar een mening over te hebben, maar ons daarvoor te schofferen is ongepast. Er staat veel op het spel.

 • joohoo

  Door de onderlinge afstemming is de geloofwaardigheid ondermijnd.Daarmee is het onderzoek waardeloos geworden, dit kan niet de opzet zijn.Maar is wel uw eigen keus.Het verbod op neonics is daarmee verder weg dan ooit.Door de afstemming is goed onderzoek op een zijspoor beland ,dat is jammer.

 • Henk Tennekes

  Als de laatste insect van deze planeet verdwenen is en we ons zonder fruit en groente moeten voeden praten we verder. Misschien kunnen we het er dan over hebben welke geloofwaardigheid werd ondermijnd.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.