Akkerbouw

Nieuws

Leveranciers Nordzucker krijgen meer contractmogelijkheden

Braunschweig - Bietenverwerker Nordzucker wil de leveranciers na het aflopen van de quotering over een kleine drie jaar uiteenlopende contractmogelijkheden gaan aanbieden. Dat meldt het Noord-Duitse concern in zijn aandeelhoudersmagazine Akzente. De bedoeling is om de telers daarmee meer ondernemersvrijheid te bieden.

De keuze uit de mogelijkheden kan worden gemaakt op basis van individuele bereidheid risico's aan te gaan, zo legt directielid Lars Gorissen uit. "De zich veranderende marktsituatie betekent dat Nordzucker flexibeler en markt- en afnemergeoriënteerd moet worden. Dat betekent echter ook dat de bietenmarkt nog meer dan nu als markt moet worden begrepen en dat onder de nieuwe omstandigheden zowel Nordzucker als onze telers verder kunnen werken", aldus Gorissen. "We werken daarom aan modellen die onze contractbetrekkingen met onze bietenleveranciers zodanig regelen, dat ze enerzijds gemeten naar de dekkingsbijdrage van alternatieve gewassen zeker kunnen plannen en anderzijds ook deel kunnen krijgen aan succes op de suikermarkt."

Nordzucker is als bietenverwerker behalve in Duitsland ook actief in drie van de vier Scandinavische landen, alsmede Polen en Litouwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.