Akkerbouw

Nieuws

Duits bietenareaal 2015 waarschijnlijk flink kleiner

Elsdorf - De Duitse bietentelers zijn van plan volgend jaar minder in te zaaien. Dat kan worden opgemaakt uit de resultaten van een enquête van teeltadviescentrum LIZ.

Van de 214 respondenten, leveranciers van Nordzucker of Pfeifer & Langen of Suiker Unie, zegt 79 procent het bietenareaal in 2015 te willen beperken. 10 procent van de deelnemers gaat ten opzichte van 2014 meer dan 30 procent minder inzaaien, 14 procent beperkt het areaal met tussen de 21 en 30 procent. Eén op de drie mikt op een reductie tussen 11 en 20 procent en een kwart met hooguit 10 procent.

De inperking van de teeltactiviteiten hangt samen met het doorschuiven van de surplusbieten van 2014 naar 2015. Uit een eerdere enquête bleek dat de meeste telers dat gaan respectievelijk moeten doen. Volgens LIZ is een en ander een goede zaak met het oog op een verkleining van het suikeraanbod en daarmee het rendement van de teelt. LIZ is de bedrijfsadviesorganisatie voor de bietenteelt in de noordelijke helft van Duitsland en opereert vanuit Elsdorf in het Rijnland. In de zuidelijke helft leveren de telers aan Südzucker. Corr

Of registreer je om te kunnen reageren.