Akkerbouw

Nieuws 5 reacties

Bedrijfsleven niet enthousiast voor deelname publiek-privaat onderzoek

Wageningen - Het bedrijfsleven is weinig geïnteresseerd om deel te nemen aan privaat-publiek onderzoek.

Die rode draad is op te tekenen op het symposium Plantenziektekunde in de Topsector, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

Het Productschap Akkerbouw houdt 1 januari op te bestaan. In het verleden financierde het productschap fundamenteel onderzoek, dat voor de gehele sector van belang was. Na afronding van het onderzoek werden de resultaten openbaar.

Het ministerie van Economische Zaken onderkent het belang van collectief onderzoek, maar eist nu dat het bedrijfsleven dat ook meefinanciert. Dit is de zogenoemde Publieke Private Samenwerking, de tripartiete tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. Vooralsnog komt het gros van de initiatieven nog uit de koker van onderzoeksinstituten en weinig uit het bedrijfsleven. Knelpunt is eigendom van kennis. "Waarom zouden wij als Syngenta een proef financieren, als na afloop van die proef ook concurrenten als Bayer en BASF over de specifieke kennis kunnen beschikken zonder daarvoor te betalen," schetst manager duurzaamheid Jan Bouwman van Syngenta de situatie.

Ook heeft het bedrijfsleven weinig belang in fundamenteel onderzoek, het bedrijfsleven heeft juist baat bij toegepast onderzoek, vertelt R&D-manager Aaldrik Venhuizen van Agrifirm. Daarmee zijn specifieke tools te bouwen die bedrijven in de markt tot waarde kunnen brengen.
De bedrijven zien overigens wel het belang van collectief onderzoek in, maar eerst moeten nog wel allerlei zaken worden geregeld. Bijvoorbeeld dat de financierders veel eerder over onderzoeksresultaten kunnen beschikken dan partijen die niet meefinancierden.

Laatste reacties

 • agro1

  onze geliefde bestuurderen zijn hopelijk bekend met het feit, dat een land, waarin niks meer gemaakt wordt en ook niks meer groeit, ten dode opgeschreven is. het is een kwestie van geduld, rustig wachten op[ de dag......

 • ed12345

  Een onpartijdig en niet belang hebbend onderzoek door het bedrijfsleven hoe stelt de staat dit voor????????
  Keep on dreaming

 • ikkethuis

  Alle kennis, die de laatste jaren is betaald door nederlandse bedrijven dmv produktschappen, is aan het buitenland weggegeven. Enkele mensen, de zgn onderzoekers, hebben hier aan verdiend bij buitenlandse klanten, ze gingen zo snel mogelijk met de kennis aan de haal. Bij collectief onderzoek menen onderzoekers dat het van hen is.

 • Thijs Simons

  Als deelnemer en één van de sprekers op deze dag heb ik een heel andere conclusie:
  Onderzoek dat door het productschap werd gefinancierd gaf meteen publieke kennis, maar ook onderzoek met publieke (co)financiering in de topsector geeft publieke kennis: publiek geld geeft altijd publieke kennis. Dat is volgens de EU regels gewoon verplicht. Wel wil je bedrijven die aan een onderzoek deelnemen een voordeel geven omdat ze geld investeren in de publieke kennisbasis. Dat voordeel is voorsprong in tijd en de mogelijkheid om het onderzoek mee te sturen. Als voorbeeld gewas kies je dan je eigen gewas en je wil vooral je eigen situatie in het project betrekken. Partners in het project krijgen dus al de kennis veel eerder dan de rest van de wereld. In de veredelingssector is dit voldoende om me te willen doen. Sterker nog: het publieke geld voor cofinanciering is limiterend voor het enthousiasme vanuit het bedrijfsleven. Ook op een onderwerp als Plantgezondheid is dat het geval.

  Bedrijven willen graag meedoen met onderzoek, maar weten de weg in het regelingen woud niet altijd te vinden. De topsectoren zullen beter moeten communiceren wat kan en waar je moet zijn en zullen dit zeker gaan doen!
  Thijs Simons, Plantum

 • Jaap van Wenum

  Inderdaad Thijs. Juist ook bij plantgezondheid is inderdaad het publieke geld de limiterende factor en worden vele bedrijven en investeerders teleurgesteld omdat hun aanvragen voor onderzoek via de topsector niet gematched kunnen worden door overheidsbudget.
  Vanuit LTO Nederland is daarom onlangs het verzoek gedaan aan het topteam van Tuinbouw en Uitgangsmateriaal om meer aan te sluiten bij de vragen en wensen van boeren en tuinders. En daarom op een voor ondernemers cruciaal thema als plantgezondheid een structureel en groter budget te reserveren voor de noodzakelijke innovaties die nodig zijn om de gewasbescherming verder te vergroenen.

  Jaap van Wenum, LTO Nederland

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.