Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Alternatieven metam-natrium nog niet praktrijkrijp

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw laat onderzoeken of het milieutechnisch mogelijk is om het scheuren van grasland op zandgrond langer toe te staan, zodat daarna aaltjesbestrijdende gewassen geteeld kunnen worden. Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

De inzet van natuurlijke alternatieven voor grondontsmetting met metam-natrium blijkt nog niet eenvoudig. De teelt van afrikaantjes is een alternatief voor de bestrijding van wortellesieaaltjes, maar het gewas moet dan minimaal drie maanden groeien. Raketblad biedt een matig alternatief voor aardappelcysteaaltjes vanwege teeltproblemen (trage groei) en omdat het minder effectief is dan een 40-daagse aardappelteelt als vanggewas. Zwaardherik lijkt vooralsnog geen alternatief voor metam-natrium.

In 2013 werd nog 5.993 hectare in Nederland behandeld met metam-natrium. In het voorjaar van 2014 was dit 1.726 hectare, het gaat hoofdzakelijk om grond voor bloembollen.

In het kader van Publiek Private Samenwerking zijn diverse onderzoeksvoorstellen gedaan voor alternatieven voor het gebruik van metam-natrium. Zo worden op dit moment bloembollenpercelen onder water gezet als alternatief voor grondontsmetting. Het ministerie stelt voor 2014 €150.000 beschikbaar om proeven te doen met de biologische grondontsmetter via bodem-resetten.  Hiermee worden in onderzoek goede resultaten behaald, maar de methode is op korte termijn nog niet praktijkrijp, waardoor de extra proeven nodig zijn. Metam-Natrium staat onder vuur vanwege mogelijke gezondheidsrisico's.

Laatste reacties

  • ikkethuis

    Zou het niet logisch zijn als er eerst alternatieven waren, voordat iets verboden werd? Of is dit teveel gevraagd.

  • Bietjeboer

    Wat zou biofumigatie kunnen betekenen?

  • info284

    Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal, hoe lang nog?

Of registreer je om te kunnen reageren.