Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Rijenbemesting suikerbieten snel rendabel

Westmaas - In de teelt van suikerbieten is met een rijentoediening van stikstof een besparing van gemiddeld 15 procent stikstof mogelijk.

Bovendien levert een betere benutting en het vierkant bemesten van een perceel ook nog een circa 3 procent hogere suikeropbrengst.

Dat blijkt uit literatuuronderzoek en uit praktijkonderzoeken in het buitenland. Het vertalen van deze onderzoeken naar de Nederlandse praktijk is in gang gezet door de stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) en uitgevoerd door het IRS. In de teelthandleiding suikerbieten van het IRS is het stikstofbemestingsadvies voor dit seizoen aangevuld met een advies voor rijenbemesting.

NCOR maakte een berekening waaruit blijkt dat een rijenbemesting met spuiloog en urean ten opzichte van breedwerpig toedienen van KAS een voordeel op kan leveren van 124 euro per hectare suikerbieten. Andere voordelen zoals een lagere CO2-voetafdruk van het eindproduct, meer plaatsingsruimte voor dierlijke mest of compost en meer stikstof voor andere gewassen zijn moeilijk in geld uit te drukken.

Eén reactie

  • wiljo

    Dit is appels met peren vergelijken:
    Als je wilt onderzoeken of rijenbemesting beter is, dan moet je rijenbemesting spuiloog/Urean met volvelds spuiloog/Urean vergelijken.
    En géén Kas volvelds met rijenbemesting spuiloog.

    De suggestie dat je meer plaatsingsruimte voor mest krijgt, gaat helaas niet op, omdat P2O5 uit mest, en zeker compost de meest beperkende factor is. En dit door soort stikstofgift niet veranderd

Of registreer je om te kunnen reageren.