Akkerbouw

Nieuws 1975 x bekeken 3 reacties

Mineralen uit reststromen onvoldoende rendabel

Zoetermeer – De winning van mineralen uit industriële reststromen is weinig succesvol omdat het economisch niet interessant genoeg is. Dat blijkt uit onderzoek van de BioNPK projectgroep, waarin deskundigen van Cosun, Avebe, Bumaga, Bioclear en het Productschap Akkerbouw samenwerken.

De resultaten staan op Kennisakker.

Het winnen van mineralen uit industriële reststromen, zoals struviet uit afvalwater, kan een duurzame oplossing zijn voor het creëren van kringlopen naar de landbouw. Veel industriële business cases zijn echter negatief. Het winnen van mineralen vergt niet alleen veel energie, maar kent ook een significant hulpstoffenverbruik. Hierdoor is het alternatief 'niets doen' nu nog een aantrekkelijker economische optie. De fabricagekostprijs van traditionele (fossiele) kunstmeststoffen is meestal veel lager dan door winning uit industriële reststromen mogelijk is.

Of het tot een economisch aantrekkelijke business case komt, hangt sterk af van de omvang van de reststroom, het gehalte aan te winnen mineraal, de opbrengstprijs van het mineraal en de operationele kosten van het proces. Naarmate meer energie- en/of hulpstoffen nodig zijn, wordt het proces minder duurzaam en duurder.

Laatste reacties

  • agratax2

    Zou dit ook een streep door de rekening zijn van de melkveehouders die rekenen op mest verwerking? Of Waterschappen die urine willen ontleden in mineralen en schoon water. M.a.w. een streep door de Duurzaamheidsrekening van onze Groene politieke lobby?

  • agro1

    zo zie je maar weer, grondstoffen duur?? helemaal niet. zolang roofbouw goedkoper is dan terugwinning is er iets goed fout. ciolos boppe!!!!

  • John*

    waarom is het beter om een vlees te eten en niet vegetarisch? een varken zet graan om in vlees en mest (mineralen).. mest wordt weer gebruikt in akkerbouw = aardappels. van het graan wat aan het varken gegeven wordt 75% van de fosfaat benut.. Als het graan aan een vegetariër wordt gegeven wordt maar 50% van de fosfaat benut! Wil een vegeatariër duurzaam zijn, zal hij moeten gaan poepen en plassen op de akker of producten kopen die geteeld zijn met meststoffen uit de rioolwaterzuivering of afvalstromen uit de verwerking! Voor deze groep mensen die bewust willen leven is er nu al een markt voor de duurdere meststoffen! Je eet vegetarisch omdat je zo duurzaam denkt te zijn, nu blijkt dat niet te zijn dan doe je er toch alles voor om je ideaal waar te maken? Dankzij de biologische productie verdwijnen er jaarlijks vele tonnen fosfaat in de rioolzuivering die we nooit terug zullen zien op het land..

Of registreer je om te kunnen reageren.