Akkerbouw

Nieuws

DLV Plant maakt doorstart met netwerk NKG

Wageningen - DLV Plant start het kennisnetwerk Niet Kerende Grondbewerking. Dit netwerk is de opvolger van het door de overheid gefinancierde praktijknetwerk NKG, dat per 1 maart 2014 stopt.

Uit reacties van deelnemers blijkt volgens projectmanager Jacob Dogterom dat het netwerk erg gewaardeerd wordt en telers door willen gaan met uitwisseling van kennis over niet-kerende grondbewerking (NKG). Daarom neemt DLV Plant het initiatief om het netwerk voort te zetten. Het verschil is dat de ondernemers nu alles zelf moeten financieren en er geen bijdrage meer komt vanuit de overheid.

Het uitgangspunt van het nieuwe kennisnetwerk is net als in het oude praktijknetwerk dat vragen en wensen van deelnemers centraal staan. De bedoeling is om met vier of vijf regionale groepen verspreid over het land te starten. De kosten voor deelnemers bedragen 375 euro per jaar. DLV Plant start een groep bij minimaal tien deelnemers.

Het regionale netwerk biedt drie bijeenkomsten per regio, waarvan een met een externe deskundige. DLV Plant zorgt voor de organisatie, uitvoering en verslaglegging. Verslagen van bijeenkomsten en demo's en onderzoeksresultaten komen in de vorm van nieuwsbrieven voor alle deelnemers beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.