Akkerbouw

Nieuws 2188 x bekeken 1 reactie

Bollenteelt verstoort bodem dieper dan gedacht

Zwolle – Bloembollenpercelen in de gemeente Teylingen hebben een grotere verstoringsdiepte dan gedacht. Dat blijkt uit een pilot in de Bollenstreek in opdracht van LTO Noord, waarin de gevolgen van het agrarisch gebruik van gronden voor de archeologie in kaart worden gebracht.

Op twintig percelen in Voorhout en Sassenheim zijn putten gegraven en boringen verricht. De waargenomen verstoringsdiepte bedraagt 1.30 meter, een meter meer dan werd aangenomen. Op sommige plekken was de verstoringsdiepte zelfs 3 meter.

Het onderzoek in Teylingen maakt deel uit van een landelijke pilot waarmee kennis wordt verzameld over de diepte van bodembewerking door de agrarische sector in relatie tot de veronderstelde aanwezigheid van archeologie.

De betrokken gemeenten krijgen het advies om bollenpercelen vrij te stellen van archeologisch onderzoek en de verwachtingen voor archeologische waarden bij te stellen.

De bevindingen in de pilot worden in het voorjaar aangeboden aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Verwacht wordt dat alle Nederlandse gemeenten de gebruikte methode gaan toepassen bij het bepalen van de echte diepte van bodemverstoringen in de land- en tuinbouw.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.