Akkerbouw

Nieuws 746 x bekeken

Tulpen Onderzoeks Fonds als vervanging productschap

Hillegom – De tulpensector presenteert het Tulpen Onderzoeks Fonds (TOF), dat wordt ondersteund door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en LTO Groeiservice, deze week aan de achterban.

De tulpenbollenteelt en -broeierij willen TOF oprichten om het verlies van collectief gefinancierd onderzoek vanuit het Productschap Tuinbouw op te vangen. Onderzoek, innovatie en kennisverspreiding zijn de doelen van TOF. De bijdrage voor bollentelers wordt 40 euro per hectare, voor broeiers 80 euro per miljoen stuks. De kracht van het initiatief is dat het voor en door ondernemers uit de sector wordt gerund. Tot 15 oktober hebben ondernemers tijd om zich aan te melden. Bij voldoende draagvlak wordt een organisatie een bestuur gevormd. Op 1 januari aanstaande kan TOF beginnen.

“Best spannend”, zegt KAVB-directeur Prisca Kleijn. “Als er niet voldoende draagvlak is, beginnen we er niet aan. Een ondergrens hebben we echter niet.”

Al sinds bekend is dat de productschappen worden opgeheven, wordt gezocht naar alternatieven voor de financiering van onderzoek. “In eerste instantie voor alle bolgewassen, maar daarvoor was het draagvlak nog een 50 procent. Dat vonden we te weinig. Hier is wel het initiatief voor lelieonderzoek uit voorgekomen.”

De organisaties kwamen erachter dat financiering per gewasgroep moet plaatsvinden. “Ondernemers willen onderzoek voor de gewassen die ze zelf produceren en alleen daar betalen ze voor”, legt Kleijn uit.

“We zijn bang dat er een gat valt als het productschap niet meer bestaat. De Nederlandse bollensector is een te belangrijke product en handelaar. Om die positie te behouden is onafhankelijk onderzoek nodig.”

TOF richt zich hoofdzakelijk op virus, duurzame teelt en broei. “En je hebt een budget nodig om te kunnen inspelen op acute bedreigingen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.