Akkerbouw

Nieuws 1519 x bekeken

Trendbreuk: areaal akkerland groeit

Den Haag – Het areaal akkerbouwgewassen stijgt voor het eerst in bijna 15 jaar. De akkerbouwers gebruiken dit jaar 532.410 hectare cultuurgrond. Dat is 2,2 procent meer dan vorig jaar. In 2000 lag het areaal nog op 634.440 hectare, ruim 100.000 hectare meer dan nu.

Graan blijft het belangrijkste akkerbouwgewas met een areaal van 210.220 hectare. Het beslaat bijna 40 procent van alle akkers in Nederland. Daarna volgen suikerbieten dat met 73.190 hectare 13,7 procent van het akkerbouwareaal in beslag neemt. Het areaal suikerbieten groeide licht (plus 0,6 procent) ten opzichte van 2012. Het derde akkerbouwgewas is consumptieaardappel, dat met 71.570 hectare een aandeel scoort van 13,4 procent, blijkt uit de voorlopige areaalgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het areaal graszaad kromp bijna 10 procent naar 12.310 hectare.

De akkerbouwers telen dit jaar veel meer koolzaad en cichorei. Voor koolzaad is het het grootste areaal in zeker tien jaar. Voor cichorei niet, dat gewas besloeg in 2010 nog 4.690 hectare. Het areaal koolzaad groeide ruim 63 procent. Het areaal cichorei steeg ruim 33 procent naar 3.890 hectare. De oppervlakte zaaiuien steeg bijna 5 procent naar 21.980 hectare. De akkerbouwers zaaiden meer koolzaad en cichorei, omdat de prijzen vorig jaar relatief hoog waren.

Volgens het CBS hebben de akkerbouwers dit jaar een record aan tarwe geoogst, namelijk 1,41 miljoen ton. Het oude record stamt uit 2009 toen 1,40 miljoen ton tarwe van het land is gehaald. De tarweoogst valt 8 procent hoger uit dan in 2012. De grotere oogst komt vooral door de hogere hectareopbrengst. Die kwam dit jaar op 9,2 ton per hectare. Dat is 7 procent meer dan vorig jaar. Het areaal groeide 0,7 procent naar 152.750 hectare.

Het is opvallend dat de tarweproductie een record haalt. Want door de natte herfst vorig jaar kromp het areaal wintertarwe 8,5 procent. De akkerbouwers zaaiden ter compensatie bijna 84 procent meer zomertarwe. De hectareopbrengst is bij zomertarwe lager dan bij wintertarwe. Maar door een goed groeiseizoen is toch een record aan tarwe geoogst.

 


 

 

Of registreer je om te kunnen reageren.